hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

10 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất châu Á-Thái Bình Dương

Công ty nghiên cứu Wealth-X mới đây công bố danh sách những trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất thế giới. Trong danh sách này có không ít trường thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Wealth-X định nghĩa người siêu giàu (UHNW) là những cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên.

Báo cáo của Wealth-X cho thấy số cựu sinh viên được biết trở thành người siêu giàu của các trường đại học trong danh sách có thể ít hơn rất nhiều so với con số thực tế. Bởi vậy, ngoài con số đã biết, Wealth-X đã đưa ra con số ước tính về số cựu sinh viên trở thành người siêu giàu của mỗi trường, và xếp hạng dựa trên dữ liệu này.

Dưới đây là 10 trường đại học sản sinh nhiều người siêu giàu nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo Wealth-X:

10. (hạng thế giới 48) University of Melbourne (Australia)

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 37
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 30 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 375
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 104 tỷ USD

9. (47) Monash University (Australia)

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 30
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 15 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 405
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 46 tỷ USD

8. (46) National Taiwan University (Đài Loan)

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 33
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 45 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 410
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 207 tỷ USD

7. (34) University of Sydney (Australia)

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 55
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 39 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 550
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 126 tỷ USD

6. (43) University of New South Wales (Australia)

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 53
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 57 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 575
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 183 tỷ USD

5. (36) University of Delhi (Ấn Độ)

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 58
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 32 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 785
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 156 tỷ USD

4. (36) University of Mumbai (Ấn Độ)

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 69
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 240 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 790
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 1 nghìn tỷ USD

3. (35) Peking University (Trung Quốc)

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 67
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 116 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 905
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 545 tỷ USD

2. (31) Tsinghua University (Trung Quốc)

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 74
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 103 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 1,090
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 491 tỷ USD

1. (21) National University of Singapore (Singapore)

Số cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 102
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu đã biết: 14 tỷ USD
Số cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 1.890
Tổng tài sản các cựu sinh viên là người siêu giàu ước tính: 88 tỷ USD

Thegioibantin.com | Vina Aspire News

Nguồn: vneconomy.vn

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }