hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

82 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc báo công dâng Bác

Nằm trong hoạt động Tuyên dương Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc và trao giải thưởng 26/3 năm 2013, sáng ngày 24/3 tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 82 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc đã về báo công dâng Bác

baocongbac

Trong giờ phút thiêng liêng với tấm lòng thành kính trước anh linh của Người, các đại biểu đã nghiêng mình kính cần tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã cùng với Đảng ta sáng lập, dìu dắt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nguyện suốt đời sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương của Bác kính yêu; đồng thời được nghe lời của Người căn dặn thanh niên.
Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc Võ Thị Mỹ Phượng thay mặt các đại biểu báo công dâng Bác

Toàn cảnh Lễ báo công

Thay mặt cho các đại biểu về báo công dâng Bác, Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc Võ Thị Mỹ Phượng – phường 4, quận Đoàn 8, TP Hồ Chí Minh đã phát biểu báo công của Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc nhận giải thưởng 26/3 năm 2013, trong đó nhấn mạnh: Dù là Bí thư Đoàn cơ sở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số hay Bí thư Đoàn trong các cơ quan, trường học, doanh  nghiệp hay trong LLVT đều nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của mình là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và tổ chức phong trào ở mỗi địa phương, đơn vị, là thủ lĩnh thanh niên ở cơ sở.
Để xứng đáng với Bác và Giải thưởng cao quý, đại biểu Võ Thị Mỹ Phượng thay mặt các đại biểu đã xin hứa với Bác sẽ không ngừng học tập, rèn luyện và tu dưỡng để nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; suy nghĩ tìm tòi các giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn cơ sở … góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cùng tuổi trẻ cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
Ngay sau lễ báo công, các đại biểu đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thegioibantin.com

Nguồn: doanthanhnien.vn

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }