hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

Bí mật công thức quản lý nhân sự của các công ty Nhật Bản

bi mat cong thuc quan ly nhan su

Công việc làm trọn đời
“Công việc làm trọn đời” luôn là phương pháp nâng cao năng suất thường được các doanh nghiệp tại Nhật ứng dụng nhằm tạo ra hiệu quả trong công việc. Ví dụ như ở công ty lớn như Toyota, thì số lượng công nhân viên tạm thời chiếm khoảng 6% lực lượng lao động. Trong khi đó phần trăm nhân viên gắn bó lâu dài với tổ chức thường chiếm rất cao.

 Sự tham gia của nhân viên trong quá trình ra quyết định
Nhân viên ở các công ty Nhật được khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến và được phân chia quyền trong quá trình làm việc. Đây là sự hợp tác cao nhất giữa người lao động và nhà lãnh đạo mà nhiều tổ chức hướng đến. Ví dụ như ở Isuzu, công nhân viên bầu ra những người có quyền đại diện cho mình vào hội đồng lao động của công ty.

 Làm việc theo đội nhóm
Chính phương pháp làm việc này giúp các doanh nghiệp Nhật Bản tạo được sự gắn kết nhân viên. Khi hoạt động theo nhóm, nhân viên sẽ quan tâm nhiều nhiệm vụ và mục tiêu chung hơn là chỉ quan tâm đến nhiệm vụ riêng của mình.

Thegioibantin.com | Vina Aspire News

Nguồn: Dale Carnegie Vietnam

 

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }