hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI
Home > Bản tin dầu khí > Bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Sáng ngày 28/2, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã công bố các quyết định giao nhiệm vụ Giám đốc Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Phó Trưởng ban QLDA nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (DQRE) và Trưởng các Ban chuyên môn của BSR.

636238958058450816bonhiema

Ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch HĐTV Công ty (bìa phải) và ông Trần Ngọc Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty (bìa trái) trao các quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng.

Quyết định số 622/QĐ-BSR ngày 22/2/2017 của Hội đồng thành viên Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn về việc giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Hội, Phó Tổng giám đốc Công ty nhận nhiệm vụ Giám đốc Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Việc bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy lọc dầu Dung Quất dựa theo mô hình tổ chức mới của Công ty Lọc lóa dầu Bình Sơn (Công ty – Nhà máy).

Quyết định số 5490/QĐ-HĐTV ngày 27/12/2016 của Hội đồng thành viên Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng phòng Đầu tư Xây dựng nhận nhiệm vụ tại Chi nhánh Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn – Ban QLDA nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (DQRE) và giữ chức Phó Trưởng ban QLDA.

Quyết định số 623/QĐ-BSR ngày 22/2/2017 của Hội đồng thành viên Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Văn Duyên, Trưởng ban Thương mại Dịch vụ BSR giữ chức Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp DQRE.

Quyết định số 624/QĐ-BSR ngày 22/2/2017 của Hội đồng thành viên Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Bảo Quốc, Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp DQRE giữ chức Trưởng ban Thương mại Dịch vụ BSR.

Quyết định số 678/QĐ-BSR ngày 27/2/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn về việc giao nhiệm vụ cho ông Cao Tuấn Sĩ, Phó Trưởng ban Vận hành Sản xuất kiêm nhiệm Trợ lý Công nghệ – Kỹ thuật cho Giám đốc Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Thegioibantin.com

Nguồn: NangluongVietnam

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }