hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI
Home > Bản tin dầu khí > Chế biến khí Vũng Tàu về đích trước kế hoạch 2017

Chế biến khí Vũng Tàu về đích trước kế hoạch 2017

Đến hết ngày 14/10/2017, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) – đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng được giao trong năm 2017. Sản lượng LPG đạt 232 nghìn tấn, tương đương 100,4% kế hoạch năm (về đích trước 79 ngày). Theo dự kiến, đến 31/12/2017, sản lượng LPG sẽ đạt 285 nghìn tấn, tương đương 124% kế hoạch năm. 

Bên cạnh đó, theo báo cáo của KVT, sản lượng condensate Bạch Hổ đạt 58,1 nghìn tấn, tương đương 109,73% kế hoạch năm (về đích trước 102 ngày); Ước đến 31/12/2017, sản lượng Condensate BH sẽ đạt 72 nghìn tấn, tương đương 136% kế hoạch năm.

Bước vào năm 2017, đứng trước các khó khăn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng năm như: thành phần khí ẩm đầu vào ngày càng nhẹ do các nguồn khí nặng như Tê Giác Trắng, Bạch Hổ giảm sản lượng; tháp chưng cất C-05 hoạt động không hiệu quả khi vận hành với công suất cao; các thiết bị công nghệ ngày một cũ… tập thể CBCNV KVT đã tìm tòi, thống nhất, triển khai các giải pháp quan trọng.

Cụ thể, duy trì tính sẵn sàng và độ tin cậy của hệ thống công nghệ chế biến khí ở mức cao. Kết quả giám sát đo lường tính đến thời điểm này thể hiện độ tin cậy của hệ thống chế biến khí tại GPP đạt 100%, độ sẵn sàng của hệ thống chế biến khí tại GPP, cấp khí liên tục đạt 100% và độ sẵn sàng của thiết bị có ảnh hưởng đến thu hồi sản phẩm lỏng đạt 99,948%.

Thực hiện các giải pháp tối ưu hóa vận hành, bảo dưỡng đã được đánh giá hiệu quả (thử nghiệm) như: đánh giá sớm và liên tục sự ảnh hưởng của thành phần khí từ các mỏ mới (Đại Hùng, Thiên Ưng…) để xây dựng các phương án, thông số vận hành tối ưu; thử nghiệm và áp dụng giải pháp xử lý tình trạng ngập lỏng tại đỉnh tháp C-05; xây dựng phương án rút ngắn thời gian bảo dưỡng các thiết bị quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi sản phẩm lỏng.

Ngoài ra, KVT còn phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa trong thời gian dừng khí 2017 tại GPP và Tie-in dự án nâng cao hệ số thu hồi LPG đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ để gia tăng thu hồi khí khô và các sản phảm lỏng.

Với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ, KVT đã nâng cao chất lượng vận hành, kiểm soát chất lượng bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, từ đó giảm được số sự cố kỹ thuật có ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi sản phẩm lỏng tại GPP.

Thegioibantin.com | Vina Aspire News

Nguồn: NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }