hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2017 – Endeavour Scholarships and Fellowships 2017

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp cho công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu, và phát triểnchuyên môn ở Australia.Học bổng này cũng cung cấp cơ hội cho công dân Australia học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở nước ngoài.
Hoc bong Uc
Để nộp đơn hoặc có thêm thông tin, truy cập trang web: https://internationaleducation.gov.au/…
Học bổng Endeavour bậc Sau Đại học (Endeavour Postgraduate Scholarships)
– Thạc sĩ: Trị giá học bổng lên tới 140.500 đô la Australia
– Tiến sĩ : Trị giá học bổng lên tới 272.500 đô la Australia
– IELTS 6.5 hoặc tương đương
– Thời gian học tâp/ nghiên cứu là 2 năm cho khóa Thạc sĩ, và 4 năm cho Tiến sĩ
Học bổng Endeavour dành cho Đào tạo Dạy nghề (Endeavour Vocational Education and Training Scholarships)
– Bằng Cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao ở Australia
– Thời gian học tập lên tới 2.5 năm
– IELTS 6.5 hoặc tương đương
– Trị giá học bổng lên tới 131.000 đô la Australia
Học bổng Endeavour Nghiên cứu Ngắn hạn (Endeavour Research Fellowships)
 • Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài Thạc sỹ, Tiến sỹ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu Sau Tiến sỹ
 • Thời gian nghiên cứu từ 4 – 6 tháng ở Australia
 • IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)
 • Trị giá học bổng lên tới 24.500 đô la Australia
Học bổng Endeavour dành cho Các nhà Quản lý (Endeavour Executive Fellowships)
 • Chương trình phát triển chuyên môn
 • Thời gian nâng cao chuyên môn từ 1 – 4 tháng ở Australia
 • IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)
 • Trị giá học bổng lên tới 18.500 đô la Australia
Đặc điểm của Học bổng Endeavour:
 • Không hạn chế độ tuổi
 • Dành cho các ngành nghề, lĩnh vực
 • Nộp hồ sơ trực tuyến
 • Có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Australia
Chương trình Học bổng Endeavour niên khoá 2016 nhận hồ sơ đến hết 30 tháng 6 năm 2015.
Nếu bạn có câu hỏi cần giải đáp, liên hệ:
Email: endeavour@education.gov.au; ĐT: 04 37740 109
————————————
The Endeavour Scholarships and Fellowships, the Australian Government’s internationally competitive, merit-based scholarships, provide opportunities for citizens of participating countries including Vietnam to undertake vocational or post-graduate study, research and professional development in Australia. Scholarships are also available for Australians to undertake research these programs oversea.
For more information please visit the Endeavour Scholarships and Fellowships website at:https://internationaleducation.gov.au/…
Endeavour Postgraduate Scholarships
 • Eligible programs: Masters and PhD
 • IELTS 6.5 or equivalent
 • Duration: up to 2 years for Masters and up to 4 years for PhD
 • Value: up to AUD140,500 for Masters and up to AUD272,500 for PhD
Endeavour Vocational Education and Training (VET) Scholarships
 • Eligible programs: Australian Diploma or Advanced Diploma
 • IELTS 6.5 or equivalent and a bachelor degree
 • Duration: up to 2.5 years
 • Value: up to AUD131,000
Endeavour Research Fellowships
 • Eligible programs: research in Australia towards a Master or PhD degree program at a VN university or for postdoctoral research
 • IELTS 6.5 or equivalent (or as approved by the Australian institution)
 • Duration: 4 – 6 months
 • Value: up to AUD24,500
Endeavour Executive Fellowships
 • Eligible program: professional development
 • IELTS 6.5 or equivalent (or as approved by the Australian institution)
 • Duration: 1 – 4 months
 • Value: up to AUD18,500
Features of the Endeavour Scholarships and Fellowships:
 • No age limitation
 • Open to all fields of study
 • On-line application
 • Individual case managers in Australia to provide support throughout the award
Applications close on 30 June 2016
Should you have any questions, please do not hesitate to contact us at:
Email: endeavour@education.gov.au or tel: 04 37740 109

Thegioibantin.com

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }