hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

Góp vốn thành lập Công ty PTSC SEA

Ngày 20/9/2011, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) đã ban hành Quyết định về việc thành lập Công ty liên doanh PTSC SEA.

pvs
Tỷ lệ nắm giữ của PTSC: 51% vốn pháp định.

Theo đó, Tổng công ty PVS sẽ cùng đối tác là Công ty Yinson cùng góp vốn thành lập liên doanh để thực hiện dự án góp vốn đầu tư và kinh doanh kho nổi chứa, xuất dầu thô (FSO) cho nhà thầu Biển Đông POC thuê phụ vụ phát triển lo 05.2 và Lô 05.3 thuộc bể trầm tích Nam Côn Sơn tại vùng biển Việt Nam. Cụ thể như sau:

Tên đăng ký: PTSC South East Asia Pte Ltd; Tên viết tắt: PTSC SEA

Trụ sở đăng ký: Singapore

Vốn pháp định/vốn cổ phần ban đầu: 1.000 USD

Tỷ lệ nắm giữ của PTSC: 51% vốn pháp định.

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư và sở hữu FSO “PTSC Bien Dong 01”; cho PTSC thuê tàu trần FSO; tiếp thị và cho thuê tàu sau khi hết hạn hợp đồng; các nội dung công việc khác theo điều lệ công ty.

Theo PVS

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }