hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI
Home > Thư giãn > Âm nhạc > Hall Of Fame – The Script ft. will.i.am

Hall Of Fame – The Script ft. will.i.am

Hall of fame

Bài hát tạo động lực rất lớn cho tất cả mọi người cố gắng mà không bao giờ lùi lại.

Hall Of FameThe Script ft. will.i.am

Lời bài hát

Yeah, You could be the greatest
You can be the best
You can be the king kong banging on your chestYou could beat the world
You could beat the war
You could talk to God, go banging on his doorYou can throw your hands up
You can be the clock
You can move a mountain
You can break rocks
You can be a master
Don’t wait for luck
Dedicate yourself and you can find yourselfStanding in the hall of fame
And the world’s gonna know your name
Cause you burn with the brightest flame
And the world’s gonna know your name
And you’ll be on the walls of the hall of fameYou could go the distance
You could run the mile
You could walk straight through hell with a smileYou could be the hero
You could get the gold
Breaking all the records that thought never could be broke

Do it for your people
Do it for your pride
Never gonna know if you never even try

Do it for your country
Do it for you name
Cause there’s gonna be a day

When your, standing in the hall of fame
And the world’s gonna know your name
Cause you burn with the brightest flame
And the world’s gonna know your name
And you’ll be on the walls of the hall of fame

Be a champion, Be a champion, Be a champion, Be a champion

On the walls of the hall of fame

Be students
Be teachers
Be politicians
Be preachers

Be believers
Be leaders
Be astronauts
Be champions
Be true seekers

Be students
Be teachers
Be politicians
Be preachers

Be believers
Be leaders
Be astronauts
Be champions

Standing in the hall of fame
And the world’s gonna know your name
Cause you burn with the brightest flame
And the world’s gonna know your name
And you’ll be on the walls of the hall of fame

(You can be a champion)
You could be the greatest
(You can be a champion)
You can be the best
(You can be a champion)
You can be the king kong banging on your chest

(You can be a champion)
You could beat the world
(You can be a champion)
You could beat the war
(You can be a champion)
You could talk to God, go banging on his door

(You can be a champion)
You can throw your hands up
(You can be a champion)
You can be the clock
(You can be a champion)
You can move a mountain
(You can be a champion)
You can break rocks

(You can be a champion)
You can be a master
(You can be a champion)
Don’t wait for luck
(You can be a champion)
Dedicate yourself and you can find yourself
(You can be a champion)

Standing in the hall of fame

Lời Việt

Yeah, bạn có thể là người tuyệt vời nhất
Bạn có thể là số một
Bạn có thể là chú khỉ King Kong và vỗ mạnh vào ngực mìnhBạn có thể đánh bại thế giới
Bạn có thể gạ gục chiến tranh
Bạn có thể nói chuyện với Chúa, và đập vào cánh cửa của ngàiBạn có thể giơ tay cao lên
Bạn có thể là chiếc đồng hồ
Bạn có thể đi lại trên núi cao
Bạn có thể đập vỡ những khối đá
Bạn có thể là chủ nhân
Đừng chờ đợi sự may mắn
Hãy cống đời mình và khẳng định bản thânĐứng trong căn phòng của danh vọng
Và cả thế giới sẽ biết đến tên bạn
Vì bạn rực cháy với ngọn lửa sáng ngời nhất
Và cả thế giới sẽ biết đến tên bạn
Và bạn sẽ trên bức thành của căn phòng danh vọngBạn có thể đi xa
Bạn có thể trốn đi
Bạn có thể bước qua quỹ dữ với một nụ cườiBạn có thể là người hùng
Bạn có thể có tiền vàng
Phá vỡ những kỉ lục tưởng chừng như không thể

Hãy làm thế vì mọi người thân yêu của bạn
Hãy làm thế vì sự kiêu hãnh của bạn
Bạn sẽ không biết điều đó nếu như không thử

Hãy làm thế vì quê hương của bạn
Hãy làm thế vì tên tuổi của bạn
Bởi vì sẽ có một ngày

Đứng trong căn phòng của danh vọng
Và cả thế giới sẽ biết đến tên bạn
Vì bạn rực cháy với ngọn lửa sáng ngời nhất
Và cả thế giới sẽ biết đến tên bạn
Và bạn sẽ trên bức thành của căn phòng danh vọng

Hãy là nhà vô địch

Trên bức thành của căn phòng danh vọng

Hãy là những học sinh
Hãy là những giáo viên
Hãy là những nhà chính trị
Hãy là người thuyết giáo

Hãy là những người có lòng tin
Hãy là những người lãnh đạo
Hãy là những nhà du hành vũ trụ
Hãy là những nhà vô địch
Hãy là những người tìm kiếm sự thật

Hãy là những học sinh
Hãy là những giáo viên
Hãy là những nhà chính trị
Hãy là người thuyết giáo

Hãy là những người có lòng tin
Hãy là những người lãnh đạo
Hãy là những nhà du hành vũ trụ
Hãy là những nhà vô địch

Đứng trong căn phòng của danh vọng
Và cả thế giới sẽ biết đến tên bạn
Vì bạn rực cháy với ngọn lửa sáng ngời nhất
Và cả thế giới sẽ biết đến tên bạn
Và bạn sẽ trên bức thành của căn phòng danh vọng

(Bạn có thể là nhà vô địch)
Có thể bạn là tuyệt vời nhất
(Bạn có thể là nhà vô địch)
Bạn có thể là số một
(Bạn có thể là nhà vô địch)
Bạn có thể là chú khỉ King Kong và vỗ mạnh vào ngực mình

(Bạn có thể là nhà vô địch)
Bạn có thể đánh bại thế giới
(Bạn có thể là nhà vô địch)
Bạn có thể gạ gục chiến tranh
(Bạn có thể là nhà vô địch)
Bạn có thể nói chuyện với Chúa, và đập vào cánh cửa của Ngài

(Bạn có thể là nhà vô địch)
Bạn có thể giơ tay cao lên
(Bạn có thể là nhà vô địch)
Bạn có thể là chiếc đồng hồ
(Bạn có thể là nhà vô địch)
Bạn có thể đi lại trên núi cao
(Bạn có thể là nhà vô địch)
Bạn có thể đập vỡ những khối đá

(Bạn có thể là nhà vô địch)
Bạn có thể là chủ nhân
(Bạn có thể là nhà vô địch)
Đừng chờ đợi sự may mắn
(Bạn có thể là nhà vô địch)
Hãy cống đời mình và khẳng định bản thân
(Bạn có thể là nhà vô địch)

Đứng trong căn phòng của danh vọng

Nguồn: youtube & google

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }