hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

Học bổng Nhà lãnh đạo tương lai của Viện phát triển Quốc tế IMD, Thuy Sĩ

Học bổng Nhà lãnh đạo tương lai – Quản trị kinh doanh của Viện phát triển Quốc tế IMD dành cho những ứng viên chứng tỏ sự hiểu biết về khả năng lãnh đạo và những ai đang theo học bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh tại Viện Phát triển Quốc tế – IMD.

imd-campus-1

IMD-campus

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Quản trị Kinh Doanh.

Số lượng học bổng: 3 học bổng được trao mỗi năm.

Đối tượng học bổng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: 30.000 Franc Thụy Sĩ.

Yêu cầu:

Những ứng viên được chọn phải chứng minh tiềm năng lãnh đạo đặc biệt xuất sắc.

Hạn chót nộp hồ sơ:

30/9/2016

Phương thức nộp hồ sơ:

Trước khi đăng ký học bổng, bạn phải được nhận vào học chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại IMD. Bạn cũng phải nộp một bài luận 750 từ về chủ đề sau đây:  “It has been said that success in business requires flexibility to be responsive, but also commitment to a recognized set of values. Discuss using your personal and professional experience.”

Bạn phải nộp một đơn đăng ký xin hỗ trợ tại chính chương trình MBA (khi có yêu cầu) và nộp bài luận sử dụng mẫu học bổng IMD MBA trước ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Hãy truy cập trang web chính thức để lấy các mẫu đơn, mẫu học bổng và thông tin chi tiết về cách đăng ký học bổng

Thegioibantin.com

Nguồn: Scholarship planet

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }