hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

Khai thác dầu thô của PVN vượt kế hoạch Chính phủ giao

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, trong 10 tháng năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 2,0% – 21% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, khai thác dầu thô vượt 323 nghìn tấn so với kế hoạch, là động lực quan trọng để cả năm 2017 PVN tiếp tục hoàn thành kế hoạch Chính phủ giao.

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của PVN, hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất tháng 10 và 10 tháng năm 2017 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 10 đạt 2,25 triệu tấn, vượt 3,2% so với kế hoạch tháng. Tính chung 10 tháng đạt 21,26 triệu tấn, vượt 0,2% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 82,4% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu tháng 10 đạt 1,31 triệu tấn, vượt 2,4% so với kế hoạch tháng. Tính chung 10 tháng đạt 13,01 triệu tấn, vượt 2,8% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 85,6% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí tháng 10 đạt 0,95 tỷ m3, vượt 4,2% so với kế hoạch tháng. Tính chung 10 tháng đạt 8,25 tỷ m3, bằng 77,8% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 4,0 triệu tấn quy dầu. PVN đã đưa 1 công trình dầu khí mới vào khai thác (giàn Thỏ Trắng 3) sớm hơn so với kế hoạch 13 ngày. Đồng thời, có 1 phát hiện dầu khí mới là Cá Trích (lô 11-2).

Sản xuất điện tháng 10 đạt 1,51 tỷ kWh, bằng 96,3% kế hoạch tháng. Tính chung 10 tháng đạt 17,09 tỷ kWh, bằng 85,0% kế hoạch năm. Sản xuất đạm tháng 10 đạt 154,8 nghìn tấn, vượt 12,8% so với kế hoạch tháng. Tính chung 10 tháng đạt 1,48 triệu tấn, vượt 10,6% kế hoạch 10 tháng và bằng 97,5% kế hoạch năm.

Cũng trong tháng 10/2017, sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 579 nghìn tấn, vượt 16,3% so với kế hoạch tháng. Tính chung 10 tháng đạt 5,03 triệu tấn, vượt 20,7% kế hoạch 10 tháng và bằng 74,0% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 10 tháng đạt 404,2 nghìn tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 92% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 76,1 nghìn tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo đó, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn 10 tháng đầu năm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, PVN đã hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước cả năm (đến hết tháng 10, toàn Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước vượt 2,0% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016).

Tính đến hết tháng 10/2017, nhiều đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra như: Công ty TNHH MTV Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas), Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower), Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)…

Thegioibantin.com | Vina Aspire News

Nguồn: NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }