hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

Khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã bố trí và thanh toán kinh phí sử dụng xăng sinh học E5 của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cùa thành phố Hà Nội.

xang E5
Theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã có đủ nguồn cung và cửa hàng kinh doanh xăng dầu phân phối, cung cấp xăng sinh học E5 nghiêm túc thực hiện việc sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện vận tải đường bộ của cơ quan, đơn vị.

Chủ động bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện chuyển đổi từ sử dụng xăng khoáng sang sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện vận tải đường bộ thuộc cơ quan, đơn vị.

Đối với các cơ quan, đơn vị trên các địa bàn chưa đủ nguồn cung và cửa hàng kinh doanh xăng dầu phân phối, cung cấp xăng sinh học E5 và các trường hợp đi công tác ngoài địa bàn Hà Nội không thuận tiện cho việc thực hiện mua xăng sinh học E5: Chủ động theo dõi, cập nhật danh sách các cửa hàng, địa bàn đã có đủ nguồn cung và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu phân phối, cung cấp xăng sinh học E5 trên website của Sở Công thương để thực hiện chuyển đổi từ sử dụng xăng khoáng sang sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện vận tải đường bộ của cơ quan, đơn vị theo quy định.

Sở Công thương cập nhật, thông báo danh sách các cửa hàng, địa bàn đã có đủ nguồn cung và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu phân phối, cung cấp xăng sinh học E5 để các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã biết, triển khai thực hiện theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện phân phối xăng sinh học E5 theo lộ trình chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố. Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, giám sát tình hình phân phối, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố đảm bảo chất lượng xăng sinh học E5 đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong việc sử dụng xăng sinh học E5 cho các phương tiện vận tải đường bộ phục vụ công tác của cơ quan, đơn vị.

Thegioibantin.com

Nguồn (Cổng thông tin điện tử Hà Nội 17/10, mục tin tức, tác giả Minh Hương; An Ninh Thủ Đô 18/10, tr7).

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }