hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

Lên lịch họp trong MS Teams & Mời mọi người bên ngoài tổ chức của bạn 

Lên lịch cuộc họp

Có một số cách để lên lịch một cuộc họp trong Nhóm:

  • Chọn lên lịch Lên lịch một nút cuộc họp cuộc họp trong cuộc trò chuyện (bên dưới hộp nơi bạn nhập thư mới) để đặt cuộc họp với mọi người trong cuộc trò chuyện.
  • Đi đến lịch Nút Cuộc họp ở bên trái của ứng dụng và chọn cuộc họp mới ở góc trên bên phải.
  • Chọn một khoảng thời gian trong lịch. Biểu mẫu lập lịch biểu sẽ mở cửa sổ bật lên.

Biểu mẫu lên lịch là nơi bạn sẽ cung cấp cho cuộc họp của mình một tiêu đề, mời mọi người, và thêm chi tiết cuộc họp. Sử dụng trợ lý lập lịch biểu để tìm thời gian hoạt động cho tất cả mọi người.

Tab trợ lý lập lịch biểu trong biểu mẫu lập lịch cuộc họp mới của nhóm.

Sau khi bạn đã hoàn tất việc điền chi tiết, hãy chọn lưu. Điều này sẽ đóng biểu mẫu lập lịch và gửi lời mời đến hộp thư đến Outlook của mọi người.

Mời mọi người bên ngoài tổ chức của bạn

Các nhóm cho phép bạn mời mọi người bên ngoài tổ chức của mình, bao gồm cả những người không có giấy phép nhóm. Bạn sẽ cần địa chỉ email đầy đủ của họ để mời họ.

  1. Đi đến nơi cho biết thêm những người dự bắt buộc. Nếu bất kỳ ai là người dự tùy chọn, hãy chọn tùy chọn thay thế.
  2. Nhập địa chỉ email đầy đủ của người đó (ví dụ: Joe@example.com).
  3. Chọn mời. Họ sẽ nhận được email có liên kết đến cuộc họp.

Thegioibantin.com

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }