hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

Lợi nhuận PTSC tăng trong bối cảnh giá dầu thấp

Trong bối cảnh giá dầu thấp, để cạnh tranh, bảo đảm việc làm thường xuyên, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã phải liên tục giảm giá dịch vụ, có lúc tới gần một nửa.

PTSC Corp (3)

Qua đánh giá cho thấy, PTSC đã trải qua một năm sản xuất, kinh doanh khó khăn nhất trong vòng 7 năm qua khi giá dầu xuống ở mức thấp. Giá dầu dự báo là 60 USD/thùng, nhưng thực tế trong năm 2016 chỉ 44USD/thùng. Mức giá này đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động thăm dò, khai thác, phát triển mỏ, dịch vụ của ngành Dầu khí Việt Nam.

Trong bối cảnh giá dầu thấp, để cạnh tranh, bảo đảm việc làm thường xuyên, PTSC phải liên tục giảm giá dịch vụ, có nơi, có lúc tới gần một nửa.

Để tồn tại, phát triển, PTSC phải thực hiện nhiều giải pháp, huy động mọi nguồn lực, nên các hoạt động dịch vụ cơ khí, cung ứng tàu chuyên dụng, dịch vụ cung ứng, quản lý, vận hành, khai thác kho nổi FSO/ FPSO, dịch vụ căn cứ cảng dầu khí, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng.

Với các giải pháp trên, doanh thu hợp nhất năm 2016 của PTSC ước đạt 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 836 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 845 tỷ đồng.

PTSC được đánh giá là một trong năm đơn vị (trong tổng số 18 đơn vị) dịch vụ có lợi nhuận cao hơn 9%.

Thegioibantin.com

Nguồn: NangluongVietnam Online

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }