hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

Người vẽ Quốc kỳ Việt Nam

Nguyễn Hữu Tiến, Sinh ngày 5-3-1901, quê ở huyện Duy Tiên, tỉnh Nam Hà, được kết nạp vào Đảng năm 1930 và trở thành người đảng viên đầu tiên của tỉnh này. Ông đã bị thực dân Pháp bắt và kết án tử hình, sau chống án, đổi thành tù chung thân khổ sai và đày đi Côn Đảo. Tại đây, Nguyễn Hữu Tiến vượt ngục về hoạt động cách mạng ở Sài Gòn và nhiều nơi khác ở Nam Bộ, được bầu vào Xứ ủy Nam Kỳ, phụ trách công tác tuyên truyền, cùng hoạt động với các đồng chí Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Năm Thái…

chan-dung-liet-si-nguyen-huu-tien-dang-ngoi-ve-co-tac-pham-cua-co-nhac-si-van-cao
Tháng 7-1940, Xứ ủy Nam Kỳ họp mở rộng thông qua đề cương khởi nghĩa. Được đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai mô tả lại một số lá quốc kỳ của các nước Cộng hoà Xô viết, Nguyễn Hữu Tiến nung nấu ý định vẽ lá quốc kỳ Tổ quốc Việt Nam, tuyên truyền cho cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.
Đêm cuối cùng trước khi rời cơ quan tuyên truyền của Đảng, từ Xóm Chuồng Ngựa về Bàn Cờ. dưới ngọn đèn leo lét, Nguyễn Hữu Tiến đã thức trắng đêm vẽ đi, vẽ lại trên phiến đá hình tượng lá cờ đỏ với ngôi sao vàng năm cánh tượng trưng cho cuộc chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh của các tầng lớp nhân dân: Sĩ, Nông, Công, Thương, Binh đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lá cờ đỏ sao vàng năm cánh lần đầu tiên được in trên trang nhất báo “Tiến lên” cùng với bài thơ do Nguyễn Hữu Tiến sáng tác kêu gọi người Việt Nam đoàn kết chiến đấu dưới lá cờ thiêng liệng của Tổ quốc. Và cũng lần đầu tiên, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh được treo cao trên các ngả đường, thả bè trên những dòng sông, dẫn đầu những đoàn người võ trang bằng gậy gộc, giáo mác, ào ạt tiến cống vào dinh lũy của thực dân Pháp tại hầu hết các tỉnh Nam Kỳ. Ngọn cờ đỏ sao vàng năm cánh đã thấm máu các chiến sĩ cộng sản và quần chúng cách mạng trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 1940, mở đường cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 giành chính quyền trong cả nước.
Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, Nguyễn Hữu Tiến cùng một số đồng chí ở Xứ ủy Nam Kỳ bị địch bắt và bị xử tử hình. Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại kỳ họp đầu tiên nắm 1946 đã nhất trí công nhận Cờ đỏ sao vàng năm cánh là Quốc kỳ và bài Tiến quân ca là Quốc ca.

Nguồn: http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30199&cn_id=46078#

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }