hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

Nhịp độ sản xuất của PVN tiếp tục được giữ vững

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết: trong tháng 3/2018, các chỉ tiêu sản xuất đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng đề ra (vượt 1-22% so với kế hoạch tháng). Tính chung quý 1/2018, toàn Tập đoàn tiếp tục giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ vượt mức từ 2-17% kế hoạch quý 1 đề ra.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 3 đạt 2,21 triệu tấn, vượt 1,1% kế hoạch tháng, tính chung quý 1 đạt 6,34 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch.

Sản lượng khai thác dầu tháng 3 đạt 1,23 triệu tấn, vượt 1,6% kế hoạch tháng, tính chung quý 1 đạt 3,63 triệu tấn, vượt 1,6% kế hoạch quý 1. Sản lượng khai thác khí tháng 3 đạt 0,98 tỷ m3, vượt 0,4% kế hoạch tháng, tính chung quý 1 đạt 2,71 tỷ m3, vượt 8,5% kế hoạch quý 1.

Sản xuất điện tháng 3 đạt 2,16 tỷ kWh, vượt 12,7% kế hoạch tháng, tính chung quý 1 đạt 5,72 tỷ kWh, vượt 8,1% kế hoạch quý 1. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 3 đạt 558 nghìn tấn, vượt 1,5% kế hoạch tháng, tính chung quý 1 đạt 1,69 triệu tấn, vượt 5,7% kế hoạch quý 1.

Sản xuất đạm tháng 3 đạt 149,4 nghìn tấn, vượt 8,6% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 431,2 nghìn tấn, vượt 9,3% kế hoạch quý 1.

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn quý 1 đạt 136,3 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch quý 1. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 23,8 nghìn tỷ đồng, vượt 30,0% so với kế hoạch quý 1.

Thegioibantin.com | Vina Aspire News

Nguồn: NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }