hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gonlap dat camera gia recamera quan sat gia resan xuat non snapback gia remay non hiphop gia remay ao thun gia remay ba lo theo yeu causan xuat huy hieumay ao thun dong phucmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun
TIN MỚI
Home > Giáo dục > Kỹ năng sống > Những kỹ năng cần có cho năm 2020

Những kỹ năng cần có cho năm 2020

ky-nang-2020

Những kỹ năng cần có cho năm 2020 (theo thứ tự ưu tiên):

1. Khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp
2. Tư duy phản biện
3. Khả năng sáng tạo
4. Khả năng quản trị con người
5. Khả năng phối hợp với người khác
6. Trí tuệ cảm xúc
7. Khả năng đánh giá và đưa ra quyết định
8. Định hướng dịch vụ
9. Kỹ năng đàm phán
10. Sự linh hoạt trong nhận thức

So với năm 2015, có thay đổi lớn trong thứ tự ưu tiên về kỹ năng và có sự xuất hiện của một số kỹ năng mới

Thegioibantin.com


Chia sẻ

Comments