hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

Những kỹ năng cực kỳ quan trọng đối với thị trường lao động trong hơn 5 năm tới

2022 SKILLS OUTLOOK

Theo báo cáo “Tương lai nghề nghiệp” của Diễn đàn kinh tế thế giới vừa công bố, những kỹ năng sẽ ngày càng quan trọng hơn trong 05 năm tới đối với thị trường lao động bao gồm:

1. Analytical thinking & innovation: Tư duy phân tích và sáng tạo

2. Active learning & learning strategies: Học chủ động & có chiến lược

3. Creativity, originality and initiative: Sáng tạo, tự xây dựng ý tưởng phát kiến

4. Technology design and programming: Thiết kế & lập trình công nghệ

5. Critical thinking & analysis: Tư duy phản biện & phân tích

6. Complex problem solving: Khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp

7. Leadership & social influence: Kỹ năng lãnh đạo & tầm ảnh hưởng xã hội

8. Emotional intelligence: Trí tuệ cảm xúc

9.Reasoning, problem-solving, and ideation: Lập luận, giải quyết vấn đề, và tạo ra ý tưởng mới dựa trên việc thấu hiểu vấn đề

10. Systems analysis and evaluation: Phân tích và đánh giá hệ thống

Theo một nghiên cứu thị trường lao động khác của báo Economist dành cho các cấp lãnh đạo, 52% không hài lòng với kỹ năng của người trẻ khi tham gia vào thị trường lao động và cho rằng đó chính là yếu tố gây thiếu hiệu quả đối với việc vận hành doanh nghiệp. Điều này cho thấy hệ thống giáo dục chính thống đang chưa đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường lao động, và không thay đổi kịp so với sự thay đổi quá nhanh của thế kỷ công nghệ. Kiến thức và kỹ năng số, kỹ năng về kỹ thuật, công nghệ cần được đưa thêm vào gíao trình, cùng với các kỹ năng mềm, trong đó, 04 kỹ năng quan trọng nhất, the 4C’s chính là 4 kỹ năng làm cho người khác máy.

1. Critical thinking – Tư duy phản biện

2. Creativity – Khả năng sáng tạo

3. Collaboraiton – Kỹ năng hợp tác

4. Communication – Kỹ năng giao tiếp

Thegioibantin.com | Vina Aspire News

Jack Bui, VungtauHR

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }