hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

PTSC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2019 là 13.000 tỷ đồng

Ngày 28/06, tại TP. Vũng Tàu, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC- mã PVS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tham dự Đại hội, về phía Công ty mẹ – Cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ông Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên HĐTV Tập đoàn; ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cùng đại diện Ban kiểm soát, các ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn. Về phía PTSC có các ông/bà trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của PTSC

Tại Đại hội, HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành PTSC đã trình bày các báo cáo: Báo cáo về hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT; báo cáo tình hình SXKD năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019; Báo cáo thù lao, lương thưởng 2018 của HĐQT, Ban Kiểm soát và kế hoạch năm 2019; tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

Về kết quả SXKD năm 2018, trong bối cảnh khó khăn, PTSC đã thực hiện nhiều giải pháp, triển khai thực hiện nhiều chương trình hành động, phát động các phong trào thi đua,  huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm duy trì và thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD năm 2018.

Chủ tịch HĐQT PTSC Phan Thanh Tùng báo cáo tại Đại hội

Theo đó, kết quả doanh thu hợp nhất thực hiện cả năm 2018 đạt 15.233 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch năm 2018; lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện cả năm 2018 đạt 976 tỷ đồng, đạt 139% kế hoạch năm 2018.

Nhìn chung, tính đến hết năm 2018, doanh thu của hầu hết các lĩnh vực dịch vụ đều có sự sụt giảm so với năm 2017. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của sự sụt giảm khối lượng công việc và giá dịch vụ từ những năm trước, trong khi các công việc, dự án mới được triển khai rất hạn chế.

Tổng Giám đốc PTSC Lê Mạnh Cường báo cáo tại Đại hội

Trong năm 2019, trên cơ sở các thông tin về tình hình thị trường, những kết quả đạt được trong năm 2018 và các nhận định, đánh giá cơ hội thị trường trong thời gian tới, PTSC đề ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 như sau: Doanh thu hợp nhất: 13.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức 7%.

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã tích cực đóng góp các ý kiến, đặt câu hỏi và Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng đã cập nhật thêm thông tin, trả lời các vấn đề mà các cổ đông quan tâm về: mức chia cổ tức, chuyển sàn, triển vọng của các dự án mà PTSC đang theo đuổi,…

Cổ đông đặt câu hỏi tại Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Thành viên HĐTV PVN Nguyễn Hùng Dũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các quý cổ đông đã đồng hành, chia sẻ và ủng hộ PTSC trong suốt thời gian qua.

Thành viên HĐTV PVN Nguyễn Hùng Dũng nhấn mạnh, với PTSC hay với bất cứ đơn vị dịch vụ nào khác trong PVN, dù là vai trò chỉ đạo hay với vai trò cổ đông, PVN đều thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ trong các vấn đề biểu quyết, hỗ trợ, đồng hành cùng đơn vị chứ không phân biệt cổ đông lớn hay bé.

Ông Nguyễn Hùng Dũng khẳng định, PTSC luôn giữ vị thế là đơn vị dịch vụ tốt nhất trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Kết quả SXKD năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của PTSC cho thấy đây là quả quả tốt nhất, doanh thu cao nhất trong tất cả các đơn vị dịch vụ của PVN. Qua đó, Thành viên HĐTV PVN Nguyễn Hùng Dũng biểu dương sự nỗ lực của HĐQT, Ban Điều hành PTSC trong suốt thời gian qua.

Thành viên HĐTV PVN Nguyễn Hùng Dũng phát biểu tại Đại hội

Ông cũng chia sẻ thêm với các quý cổ đông về những khó khăn, thách thức của thị trường dịch vụ mà PTSC đang phải đối mặt, từ đó dẫn đến những chỉ tiêu kế hoạch trong SXKD, tỷ lệ chia cổ tức giảm so với những năm trước. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hùng Dũng tin tưởng rằng, với khát vọng của HĐQT, Ban Điều hành, của toàn thể CBCNV PTSC và đặc biệt là sự đồng hành, chia sẻ của quý cổ đông sẽ là nguồn động lực để PTSC tiếp tục duy trì sự phát triển bền vững, ổn định.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo với số phiếu đồng thuận cao.

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Thay mặt ban lãnh đạo và CBCNV PTSC, Chủ tịch HĐQT Phan Thanh Tùng đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cổ đông đã tham dự, quan tâm chia sẻ về hoạt động của PTSC trong năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. Chủ tịch HĐQT Phan Thanh Tùng cam kết sẽ cùng tập thể PTSC nỗ lực và cố gắng hơn nữa để tiến tới hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 2019 đã đặt ra.

Thegioibantin.com | Vina Aspire News

Nguồn: petrotimes.vn

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }