hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

PTSC Đình Vũ tăng nguồn lực cho dịch vụ hậu cần dầu khí

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã xây dựng chỉ tiêu doanh thu năm 2017, trong đó tập trung mọi nguồn lực cho việc thực hiện công tác dịch vụ, kế hoạch khoan thăm dò, khai thác của các nhà thầu dầu khí để kịp thời cung cấp dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí có hiệu quả. 

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PTSC Đình Vũ, mã cổ phiếu: PSP) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

i_hi_ng_c_ng_thng_nin_PTSC_nh_V_nm_2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên PTSC Đình Vũ năm 2017.

Trong năm 2016, PTSC Đình Vũ đã tập trung mọi nguồn lực để cố gắng giữ vững thị trường. Tuy nhiên, trước sự biến động không tốt của thị trường vận tải container và sự suy giảm của giá dầu thô trên thế giới làm cho các hoạt động thăm dò, tìm kiếm dầu khí của các nhà thầu dầu khí tại khu vực Vịnh Bắc Bộ bị tạm ngừng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ hậu cần dầu khí của PTSC Đình Vũ… Do đó doanh thu năm 2016 chỉ đạt 161,89 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4,5 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PTSC Đình Vũ năm 2017, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn cũng như nhận định các cơ hội, thách thức hiện nay, PTSC Đình Vũ đã xây dựng chỉ tiêu doanh thu năm 2017 là 162 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 17,1 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, công ty sẽ tiếp tục tập trung tối ưu mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác dịch vụ khai thác hàng container; thường xuyên theo dõi, bám sát kế hoạch khoan thăm dò, khai thác của các nhà thầu dầu khí để kịp thời cung cấp dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí có hiệu quả. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tăng cường các biện pháp tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, tích cực phát huy các sáng kiến cải tiến trong các hoạt động quản lý, điều hành tại đơn vị.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung 3 bản báo cáo và 5 tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%. Đại hội cũng đã tin tưởng, tín nhiệm và tiếp tục bầu ông Vũ Hữu An, ông Nguyễn Tiên Phong, ông Nguyễn Hải Bằng và ông Bùi Văn Đại vào HĐQT và bầu bà Dương Thị Ngọc Quý vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Nghị quyết Đại hội cũng đã được các cổ đông nhất trí thông qua để HĐQT và Ban Điều hành Công ty làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Thegioibantin.com | Vina Aspire

Nguồn: NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }