hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

PTSC – PVS (mẹ): Nhờ nhận cổ tức sớm, lãi sau thuế quý II/2016 tăng 23% so với cùng kỳ

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS – HNX) đã công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý II/2016, với doanh thu thuần đạt hơn 2.470,5 tỷ đồng, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán của công ty giảm 20,4% nên lợi nhuận gộp giảm mạnh 53% xuống mức hơn 133,4 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, PVS ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế quý II/2016 là 330,69 tỷ đồng, tức tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước.

Việc lợi nhuận sau thuế quý II/2016 tăng mạnh so với cùng kỳ là do lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 98,9% so với cùng kỳ năm trước do việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức từ các công ty con về công ty mẹ được thực hiện sớm hơn so với cùng kỳ năm 2015 dẫn đến doanh thu hoạt động tài chính tăng 78% và đạt hơn 305 tỷ đồng.

Được biết, lợi nhuận hoạt động kinh doanh của dịch vụ kỹ thuật dầu khí (dịch vụ tài dịch vụ dầu khí, dịch vụ căn cứ cảng dầu khí…) giảm 53% so với cùng kỳ năm 2015 do biến động giá dầu thô giảm và thị trường Dịch vụ kỹ thuật dầu khí giảm mạnh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của công ty đạt gần 4.589 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 365,8 tỷ đồng, giảm mạnh 34,5% so với cùng kỳ.

Thegioibantin.com

(Người đồng hành 26/7, mục đầu tư, tác giả Bình An)

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }