hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

Quản trị tích hợp CNTT là như thế nào và tại sao lại nó lại quan trọng?

Bức tranh về tình hình quản trị CNTT trong các doanh nghiệp hiện nay khá lộn xộn, manh mún, thực hiện đôi khi mang tính phong trào, tự phát.

Các Sếp IT khi có nhu cầu chuẩn hóa vận hành và hỗ trợ CNTT thì chọn mô hình ITIL, muốn chuẩn hóa quản trị dịch vụ CNTT lại chọn áp dụng tiêu chuẩn ISO 20000, muốn chuẩn hóa an toàn bảo mật thông tin thì chọn áp dụng ISO 27001, muốn chuẩn hóa lĩnh vực bảo mật thẻ thì áp dụng PCI-DSS, muốn chuẩn hóa quản trị các dự án phần mềm thì lại chọn áp dụng SCRUM/Agile hoặc CMMI, muốn chuẩn hóa kiến trúc thông tin và công nghệ thì chọn TOGAF, quản trị dự án thì chọn PMBOK hoặc PRINCE2, muốn đáp ứng nhu cầu kiểm thoán thông tin thì chọn COBIT 5, chưa kể doanh nghiệp còn áp dụng các tiêu chuẩn quản trị chất lượng khác như ISO 9001, ISO 22301 (BCP),..Ôi thôi cơ man nào là tiêu chuẩn với framework để mà ứng dụng trong lĩnh vực quản trị CNTT

Các anh chị để ý rằng nếu đã là quản trị CNTT thì đều có thể tích hợp, giao tiếp, liên kết với nhau và dựa trên các đối tượng cốt lõi của CNTT.

Chính vì vậy, việc xây dựng 01 khung kiến trúc quản trị CNTT có thể tích hợp, lắp ghép nhiều framework lại với nhau đang là nhu cầu tất yếu và khá bức thiết cho các Sếp IT hiện nay, đặc biệt là những người làm công tác IT Governance. Các anh/chị có thấy như vậy không nào?

Huy Trần – CEO of VietConnect, email: huytn@vietconnect.com.vn, Mobile: 0967356149

Thegioibantin.com | Vina Aspire News

Nguồn: linkedin.com'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }