hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

Quy định thu dọn công trình phục vụ hoạt động dầu khí


(Video liên quan tham khảo việc di dời giàn khoan)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định quy định việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí (sau đây gọi là công trình dầu khí) của tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí tại Việt Nam. Quyết định nêu rõ quy định về thu dọn công trình dầu khí (bao gồm Thu dọn công trình tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ, khai thác dầu khí  và thu dọn công trình khí…).

Quyết định nêu rõ, trong thời hạn 9 tháng, kể từ khi khai thác thương mại hoặc 1 năm kể từ ngày đưa công trình dầu khí vào hoạt động, tổ chức, cá nhân phải lập kế hoạch thu dọn công trình dầu khí trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

Bên cạnh đó, trong thời hạn 9 tháng kể từ khi kết thúc hoạt động thu dọn, tổ chức, cá nhân cũng phải lập báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình dầu khí, trình Bộ Công Thương phê duyệt.

Quyết định nêu rõ quy định về thu dọn công trình dầu khí bao gồm:

1/ Thu dọn công trình tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí gồm: thu dọn công trình cố định trên biển; thu dọn phương tiện nổi; đường ống nội mỏ trên biển; bảo quản hoặc hủy bỏ giếng khoan dầu khí; thu dọn công trình tìm kiếm thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí trên đất liền.

2/ Thu dọn công trình khí gồm: thu dọn các công trình, thiết bị phục vụ cho việc thu gom, xử lý, vận chuyển khí và đường ống dẫn khí trên biển; thu dọn đường ống dẫn khí trên bờ, qua sông, hồ, công trình cố định; thu dọn công trình nhà máy chế biến – xử lý khí.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xử lý và quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức, cá nhân phải đảm bảo tất cả hoạt động thu dọn được thực hiện một cách an toàn và tuân thủ theo các quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí và hoạt động hàng hải.

Về công tác bảo vệ môi trường, trước khi thực hiện thu dọn, tổ chức, cá nhân phải thực hiện và lập báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã tiến hành quan trắc môi trường trong thời hạn 2 năm kể từ ngày kết thúc quan trắc đến trước ngày thực hiện thu dọn thì tổ chức, cá nhân được sử dụng số liệu trong báo cáo quan trắc đó để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn 9 tháng kể từ khi kết thúc hoạt động thu dọn, tổ chức, cá nhân phải thực hiện và lập báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp đặc biệt, trong quá trình hoạt động dầu khí, công trình dầu khí bị hư hỏng nặng, hoặc có nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến an toàn hoạt động dầu khí thì tổ chức; cá nhân phải tiến hành ngay việc thu dọn từng phần hoặc toàn bộ công trình dầu khí, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/2/2018.

Thegioibantin.com | VinaAspire News

Nguồn: TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dau-khi-viet-nam/quy-dinh-thu-don-cong-trinh-phuc-vu-hoat-dong-dau-khi.html

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }