hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

Tại sao lại YouthMentor ?

 .
Trong năm 2017, Việt Nam ghi nhận hơn 200.000 cử nhân thất nghiệp
Trong số những người tìm được việc, có tới 60% làm trái ngành
Và trong tất cả những người đi làm, có tới 85% ứng viên không hài lòng với công việc mình đang làm.
 .
In 2017, Vietnam recorded more than 200,000 unemployed bachelors
Of those who are employed, up to 60% work in different industries rather than what they were trained for.
And of all working people, 85% of the candidates are not satisfied with what they are doing.
 .
YouthMentor ra đời với sứ mệnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giúp định hướng nghề nghiệp và tạo cơ hội phát triển cho thanh niên Việt Nam qua các hoạt động đào tạo, định hướng và kết nối với mentor phù hợp. YouthMentor kết nối sinh viên năm 1,2 với các sinh viên năm 3,4 xuất sắc về học tập và hoạt động xã hội, đảm bảo sinh viên phát triển toàn diện từ những năm đầu đại học, đồng thời kết nối sinh viên sắp đi làm với chuyên gia trong từng lĩnh vực, tạo cơ hội trải nghiệm công việc thực tế và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết để phát triển trên con đường sự nghiệp.
 .
YouthMentor was created with a mission to improve the quality of human resources; provide career orientation and create opportunities for young people through training, orientation, and connection with suitable mentors. YouthMentor connects freshmen and sophomore with junior and senior students who are outstanding in academic and social activities, help students to develop comprehensively in their first years of university; besides, YouthMentor connects students who are about to graduate with working professionals in each field, provides opportunities to experience real work and improve necessary skills necessary for their career path.
.

Mục tiêu dài hạn của YouthMentor là góp phần tạo ra một thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, sáng tạo, hoàn thiện về kỹ năng và kiến thức, giải quyết các vấn đề trên thị trường lao động, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và cộng đồng ASEAN.

 .
YouthMentor’s long-term goal is to help build a Vietnamese young generation who are proactive, creative and equipped with sufficient set of skills and knowledge, hence solve the problems arising in the labor market, toward sustainable development goals of Viet Nam as well as ASEAN community.
.

———————-
YouthMentor is now recruiting the 1st generation
Application: https://bit.ly/2BQILgN
Fanpage: https://www.facebook.com/youthmentor.community/
Email: youthmentor.community@gmail.com
Hotline: (+84) 934 349 678 (Ms. Dương)
 .
Theigioibantin.com | VinaAspire News
Jack Bùi, YouthMentor
'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }