hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

Thỏa thuận chuyển nhượng quyền tham gia trong PSC Lô 15-1/05

Lễ ký kết các thỏa thuận hoàn thành giao dịch chuyển nhượng quyền lợi tham gia trong phân chia sản phẩm dầu khí (PSC) Lô 15-1/05 giữa Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), SK Innovation và Murphy vừa được diễn ra tại Hà Nội.

lo

Ngày 24/2/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Giấy chứng nhận đăng ký Đầu tư điều chỉnh số 00022000041/GCNĐTĐC#3 chứng nhận việc PVEP chuyển nhượng 21,54% và SK Innovation Co., Ltd. chuyển nhượng 13,46% quyền lợi tham gia hợp đồng trong PSC Lô 15-1/05 cho Murphy Oil Cuulong Bac Oil Co., Ltd có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Sự hợp tác chặt chẽ của các bên và đặc biệt là kinh nghiệm trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí của Murphy và SK Innovation sẽ giúp Tổ hợp nhà thầu nhanh chóng đưa những phát hiện dầu vào phát triển khai thác với công nghệ và chi phí hợp lý, cũng như việc tiếp tục mở rộng công tác tìm kiếm thăm dò trên diện tích lô Hợp đồng.

Phó Tổng giám đốc PVEP Cao Hữu Bình hy vọng và tin tưởng rằng, Lễ ký ngày hôm nay là điểm nhấn quan trọng mở ra chương trình hợp tác toàn diện mang tính chiến lược lâu dài giữa PVEP với Murphy và SK Innovation.

Ngay sau lễ ký, Tổ hợp Nhà thầu sẽ tích cực triển khai các công việc tiếp theo của dự án theo tinh thần của cuộc họp Ủy ban Quản lý (MCM) lần thứ 12 nhằm sớm đưa phát hiện Lạc Đà Vàng vào phát triển khai thác cũng như mở rộng công tác thăm dò trên Lô Hợp đồng này.

Ngoài ra, các Bên sẽ thúc đẩy việc trao đổi, thống nhất việc hợp tác tại những cơ hội như 16-2, 17 và các Lô khác trên bể trầm tích giàu tiềm năng Cửu Long cũng như các khu vực cùng quan tâm khác.

Thegioibantin.com | Vina Aspire

Nguồn: NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }