hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI
Home > Bản tin dầu khí > Trong nhiều biến động, PVN hoàn thành vượt kế hoạch

Trong nhiều biến động, PVN hoàn thành vượt kế hoạch

Chín tháng đầu năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 2,0% – 22% kế hoạch đề ra. Đặc biệt khai thác dầu thô trong nước 9 tháng vượt 297 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế (GDP) đất nước 9 tháng đầu năm.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng đạt 19,01 triệu tấn, bằng 73,6% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu 9 tháng đạt 11,70 triệu tấn, vượt 2,8% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 77,0% kế hoạch năm.

Sản lượng khai thác khí 9 tháng đạt 7,31 tỷ m3, bằng 69% kế hoạch năm. Sản xuất điện đạt 15,59 tỷ kWh, bằng 77,6% kế hoạch năm. Sản xuất đạm đạt 1,32 triệu tấn, vượt 10,1% kế hoạch 9 tháng và bằng 87,1% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 4,46 triệu tấn, vượt 22,6% kế hoạch 9 tháng và bằng 65,6% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 9 tháng đạt 367,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 84% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà đạt 68,8 nghìn tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm.

Trong tháng 9/2017, một số đơn vị thành viên của Tập đoàn đã hoàn thành việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ một số công trình dầu khí: Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas) đã hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa định kỳ hệ thống các đường ống dẫn khí theo đúng kế hoạch đề ra; Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) đã cơ bản hoàn thành công tác đại tu 2 tổ máy GT5 và GT6 của Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 vào ngày 29/9/2017.

Trong những tháng còn lại của năm 2017, PVN quyết tâm tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo khai thác dầu thô trong nước năm 2017 theo kế hoạch Chính phủ. Đồng thời, tăng cường kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy – công trình dầu khí.

Bên cạnh đó, PVN tiếp tục xử lý một số dự án chưa hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công Thương. Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển Đông.

Thegioibantin.com | Vina Aspire

Nguồn: NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }