hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

Vietsovpetro lập kỷ lục về tốc độ khoan dầu khí

Năm 2016, Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (Vietsopetro) thực hiện 98,4 nghìn mét khoan. Tốc độ thương mại của khoan khai thác là 2.607 m/thang-máy. Đây là kỷ lục về tốc độ khoan thương mại của Vietsovpetro từ trước đến nay.

oil_gas_drilling_khoan-dau-khi_thegioibantin

Vietsovpetro vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 và Hội nghị Người Lao Động.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2016, doanh thu bán dầu cả năm đạt gần 1,7 tỷ USD. Đến hết năm sẽ nộp ngân sách nhà nước hơn 683 triệu USD. Lợi nhuận phía Nga đạt 121 triệu USD, phía Việt Nam gần 126 triệu USD.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò, Vietsovpetro đã đạt 100% kế hoạch khi phát hiện dòng dầu khí công nghiệp ở 3 giếng thăm dò: ThT-8X, BH-47, CT-4x. Trữ lượng dầu thu hồi phát hiện tại các giếng này đạt 4,8 triệu tấn so với kế hoạch 2,3 triệu tấn.

Ở khoan khai thác, Vietsopetro đã thực hiện 98,4 nghìn mét khoan, đạt 103% kế hoạch. Tốc độ thương mại của khoan khai thác là 2.607 m/thang-máy (đạt 106% kế hoạch), nhanh hơn so với kỷ lục năm 2015 (2.273 m/tháng-máy). Đây là kỷ lục về tốc độ khoan thương mại của Vietsovpetro từ trước đến nay.

Về khai thác dầu khí, Vietsovpetro sẽ hoàn thành kế hoạch được giao 5,04 triệu tấn. Cùng với dầu thô, Vietsovpetro sẽ cung cấp vào bờ 1,68 tỷ mét khối khí (đạt 130% kế hoạch), trong đó lượng khí từ lô 09-1 ước đạt 684 triệu mét khối, vượt mức kế hoạch 284 triệu mét khối (đạt 171% so với kế hoạch).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Vietsovpetro đã khai thác trên 223 triệu tấn dầu thô, cung cấp vào bờ trên 30,9 tỷ mét khối khí đồng hành.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, tại lô 09-1, Vietsovpetro đã hoàn thành công tác xây lắp và đưa vào hoạt động giàn RC-9 (06/06/2016) sớm trước 1 tháng 9 ngày so với kế hoạch. Tại Lô 04-3: đã hoàn thành lắp đặt trên biển giàn BK Thiên Ưng. Vào lúc 5h ngày 07/12/2016, VSP đã bắt đầu gọi dòng và đưa vào khai thác mỏ Thiên Ưng với sản lượng ban đầu khoảng 500.000 m3 khí và 200 m3condensate/ngày đêm.

Thegioibantin.com

Nguồn: NangluongVietnam Online

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }