เอ ดี บี ปรับ ลด คาด การณ์ การ เติบโต ของ เอเชีย กำลัง พัฒนา ตาม ความ เสี่ยง ของ โลก ที่ เพิ่ม ขึ้น | ngân hàng phát triển châu Á

มะนิลา ฟิลิปปินส์ (21 กันยายน 2565) – ธนาคาร พัฒนา เอเชีย (Ngân hàng Phát triển Châu Á) หรือ เอ ดี บี ได้ ปรับ ลด คาด การณ์ การ เติบโต ทาง เศรษฐกิจ ของ ประเทศ กำลัง พัฒนา ใน เอเชีย และ แปซิฟิก อีก ครั้ง ท่ามกลาง ความ ท้าทาย ต่างๆ ที่ เพิ่ม ขึ้น ได้ ของ เอเชีย และ แปซิฟิก อีก ครั้ง ท่ามกลาง ความ ท้าทาย ต่างๆ ที่ เพิ่ม ขึ้น ซึ่ง รวม ถึง ความ เข้มงวด ทาง การเงิน ของ ธนาคาร กลาง ที่ เพิ่ม มาก ขึ้น ผล กระทบ จาก การ รุกราน ยูเครน โดย รัสเซีย ที่ ยืดเยื้อ ล็อก COVID-19 ซ้ำ แล้ว ซ้ำ อีก ใน จีน

รายงาน การ วิเคราะห์ แนวโน้ม เศรษฐกิจ ใน ภูมิภาค เอเชีย ประจำ ปี 2565 ฉบับ ล่าสุด (Cập nhật Triển vọng Phát triển Châu Á 2022) ซึ่ง เผยแพร่ วัน นี้ ระบุ ว่า เศรษฐกิจ ของ ประเทศ กำลัง พัฒนา ภูมิภาค เอเชีย และ แปซิฟิก คาด ว่า จะ เติบโต อยู่ ที่ ร้อย 4.3 ใน ปี นี้ เมื่อ กับ ร้อย ละ 5.2 ที่ เอ ดี บี เคย การณ์ ไว้ เมื่อ เดือน เมษายน ที่ ผ่าน มา สำหรับ แนวโน้ม นั้น 4.9 จาก ร้อย ละ 5.3 ใน ขณะ ที่ อัตรา เงินเฟ้อ ของ ว่า ทั้งนี้ หาก ไม่ รวม จีน แล้ว ประเทศ กำลัง พัฒนา ใน เอเชีย อื่น ๆ คาด ว่า ที่ 5.3 ทั้ง ใน ปี 2565 และ ปี 2566

การ ใช้ จ่าย ของ ผู้ บริโภค และ การ ลงทุน ใน ประเทศ เป็น ปัจจัย ช่วย ขับเคลื่อน การ เติบโต ใน ปัจจุบัน ภูมิภาค มี การ ควบคุม ต่างๆ จาก การ ระบาด ใหญ่ ซึ่ง ส่วน ใน ส่วน ผู้ เสีย ชีวิต จาก COVID-19 ที่ ลด ลง อย่างไรก็ตาม การ รุกราน ยูเครน โดย รัสเซีย ที่ ยืดเยื้อ ได้ เพิ่ม ไม่ แน่นอน ให้ กับ ทั่ว โลก หยุด ชะงัก มาก ขึ้น และ ตลาด การ มี มาก ขึ้น อาหาร มี กลาง สหรัฐ และ ธนาคาร กลาง ยุโรป กำลัง ส่ง ผล กระทบ ต่อ อุปสงค์ ทั่ว โลก ทำให้ ตลาด การเงิน การเงิน ต่างๆ กัน ใน ใน ขณะ COVID-19 เป็น ระยะ ๆ อีก ทั้ง การ ล็อก จีน ซึ่ง เป็น เศรษฐกิจ ที่ ใหญ่ ที่สุด ใน ภูมิภาค อีก ด้วย

“ประเทศ กำลัง พัฒนา ใน เชีย ฟื้นตัว อย่าง ต่อ เนื่อง แต่ ยัง มี ความ เสี่ยง อยู่ มากมาย” นาย อั ล เบิ ต พาร์ ค หัวหน้า นัก เศรษฐศาสตร์ ของ ดี ดี กล่าว “เศรษฐกิจ โลก ที่ ตกต่ำ ครั้ง ใหญ่ จะ หัวหน้า ดี บี กล่าว ครั้ง บ่อนทำลาย ความ ต้องการ ใน การ ภูมิภาค อย่าง รุนแรง อีก ทั้ง นโยบาย การเงิน ที่ เข้มงวด เกิน คาด ใน ประเทศ พัฒนา แล้ว อาจ นำ ไป สู่ ทาง การเงิน ส่วน ของ เศรษฐกิจ จีน ยัง ต้อง เผชิญ จาก การ ไป การ รัฐบาล ของ ประเทศ กำลัง พัฒนา ใน เอเชีย จะ ต้อง ระมัดระวัง ต่อ ความ เสี่ยง เหล่า นี้ และ ดำเนิน การ ตาม ขั้น ตอน ที่ จำเป็น เพื่อ ควบคุม อัตรา เงินเฟ้อ โดย ที่ ไม่ ทำให้ การ เติบโต ของ เศรษฐกิจ หยุด ”

สำหรับ เศรษฐกิจ ที่ พัฒนา แล้ว ของ โลก คาด 1.9 ใน ปี 2565 และ ร้อย ละ 1.0 ใน ปี 2566 ซึ่ง เติบโต ช้า ที่ ที่ คาด การณ์ เมื่อ ต้น ปี นี้ อัตรา เงินเฟ้อ 2565 และ ร้อย ละ 1.0 ใน ปี 2566 ซึ่ง เติบโต ช้า ที่ คาด การณ์ ไว้ เมื่อ ต้น ปี นี้ อัตรา เงินเฟ้อ ที่ สูง ทำให้ สหรัฐอเมริกา และ ประเทศ แถบ แถบ นโยบาย การเงิน ที่ เข้มงวด มา ขึ้น ส่ง ผล ต่อ อุปสงค์ ที่ แผ่ว ลง มากกว่า เดิม จาก ที่ เคย ได้ รับ ผล ห่วง โซ่ อุปทาน งัน และ ความ ไม่ แน่นอน การ

สำหรับ เงินเฟ้อ เอ ดี บี คาด ว่า อัตรา เงินเฟ้อ ของ ประเทศ กำลัง พัฒนา ใน เอเชีย ปี นี้ จะ ปรับ 4.0 เพิ่ม ขึ้น จาก ร้อย ละ 3.1 ทั้งนี้ ขณะ ที่ อัตรา เงินเฟ้อ ใน ภูมิภาค โดย รวม ยัง คง ต่ำ กว่า ที่ อื่น ชะงัก งัน ของ ของ อุปทาน คง ดัน ดัน ราคา อาหาร และ เชื้อเพลิง ให้ สูง ราคา ราคา อาหาร และ ให้ สูง

แนวโน้ม การ เติบโต ของ จีน ใน ปี นี้ ถูก ปรับ ลด ลง อยู่ ที่ 3.3 จาก ที่ คาด การณ์ ไว้ ร้อย 5.0 ใน เดือน เมษายน ที่ มา มา ซึ่ง เป็น ปี แรก ใน รอบ 3 ที่ ประเทศ จะ เติบโต เร็ว กว่า จีน ส่วน เศรษฐกิจ อินเดีย คาด ว่า จะ ปรับ ตัว ลด ลง อยู่ 7.0 จาก ร้อย 7.5 เนื่องจาก อัตรา เงินเฟ้อ ที่ สูง เกิน คาด และ การ ตึงตัว ของ

อุปสงค์ ภายใน ประเทศ ที่ แข็งแกร่ง ของ อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ น มี ส่วน ทำให้ แนวโน้ม การ ใน ภ มิ ภาค เอเชีย เพิ่ม ขึ้น 5.1 ใน ปี นี้ แม้ว่า แนวโน้ม อุปสงค์ ทั่ว โลก ที่ ลด Chương 2565 ขยาย ตัว ที่ ร้อย ละ 4.7 ซึ่ง เป็น ผล มา จาก ธุรกิจ ท่องเที่ยว ที่ ฟื้นตัว อย่าง ต่อ เนื่อง หลัง การ ระบาด ใหญ่

สำหรับ เศรษฐกิจ ไทย แม้ จะ ดี 2565 แต่ เอ ดี บี ได้ ปรับ ประมาณการ ใน 2565 ลง มา อยู่ ร้อย 2.9 จาก ร้อย 3.0 ที่ เคย คาด การณ์ ไป เมื่อ ลง มา อยู่ ที่ ร้อย 4.2 จาก ร้อย ละ 4.5 ​​สำหรับ ปี 2566 เนื่องจาก ราคา สินค้า โภคภัณฑ์ ที่ ปรับ ตัว สูง ภายหลัง เกิด ความ ขัดแย้ง ขัดแย้ง และ ยูเครน เศรษฐกิจ คู่ ค้า ที่ ชะลอ การ ลงทุน ที่ ปรับ ตัว ความ ขัดแย้ง เศรษฐกิจ คู่ ค้า ที่ ชะลอ ตัว ลง การ ลงทุน ใน ประเทศ ที่ ลด ต่ำ ลง และ ระดับ สูง ที่ คาด ว่า ผล ต่อ กำลัง ซื้อ ของ ผู้ เงินเฟ้อ ใน 2565 คาด ว่า จะ ปรับ สูง ขึ้น 6.3 จาก ร้อย ละ 3.3 ที่ คาด การณ์ ไว้ เมื่อ เดือน เมษายน Chương 2566 หลากหลาย เพื่อ ลด ผล กระทบ จาก ราคา สินค้า ที่ เพิ่ม สูง ขึ้น เช่น เงิน อุดหนุน ก๊าซ ก๊าซ หุง ต้ม อัตรา เงิน สมทบ การ ผ่าน ต่างๆ ส่ง

รายงาน ฉบับ ล่าสุด นี้ ยัง มี บทความ พิเศษ เรื่อง Tinh thần kinh doanh trong thời đại kỹ thuật số ซึ่ง ได้ สำรวจ ว่า ผู้ ประกอบ การ ด้าน ดิจิทัล เป็น ผู้นำ ใน การ สร้าง ความ และ นวัตกรรม ให้ ดี ยิ่ง ขึ้น ได้ อย่างไร และ รัฐบาล ใน ภูมิภาค สามารถ สร้าง ให้ กับ ผู้ ประกอบ การ ดิจิทัล ประสบ ผล สำเร็จ ได้ อย่างไร

เอ ดี บี มุ่ง มั่น ใน การ พัฒนา ภูมิภาค เอเชีย และ แปซิฟิก ให้ เจริญ มี การ พัฒนา อย่าง ทั่วถึง รับ เปลี่ยนแปลง และ มี ความ ยั่งยืน ขณะ เดียวกัน ยัง คง พยายาม ใน ขจัด ปัญหา ความ พัฒนา อย่าง ทั่วถึง เปลี่ยนแปลง และ, มี ประเทศ สมาชิก ทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มา จาก ประเทศ ใน ภูมิภาค

Thế giới bản tin | Vina Aspire News

Nguồn : https://www.adb.org/th/news/adb-lowers-developing-asia-growth-outlook-global-risks-mount
—-
Vina Aspire là nhà cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Tel: +84 9 4400 4666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com

Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ