เอ ดี บี สนับสนุน การ รับมือ โค วิ ท และ เศรษฐกิจ สี เขียว เขียว 22.8 พัน ล้าน เหรียญ สหรัฐ 2564 | ngân hàng phát triển châu Á

มะนิลา ฟิลิปปินส์ (25 เมษายน 2565) – ธนาคาร พัฒนา เอเชีย หรือ เอ ดี บี ได้ จัดสรร เงิน ทุน ใน การ ดำเนิน ทั้งหมด 22,8 พัน ล้าน เหรียญ สหรัฐ แหล่ง แหล่ง เงิน ทุน ของ เอ ดี เอง เอ ใน 2564 เพื่อ ช่วย ให้ กับ ผล กระทบ จาก การ แพร่ ระบาด ของ โรค โคโรนา ไวรัส (COVID-19) ได้ อย่าง รวดเร็ว และ ส่งเสริม การ ฟื้นตัว ของ เศรษฐกิจ ที่ เป็น มิตร ต่อ

(Báo cáo thường niên năm 2021) การเงิน ความ รู้ และ ความ ร่วมมือ ต่างๆ

“เอ ดี บี เชื่อ อย่าง ยิ่ง ว่า การ จัดการ กับ ผล กระทบ ของ การ แพร่ ระบาด และ การ สนับสนุน พัฒนา ใน ระยะ ยาว นั้น ไม่ สามารถ อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง เป็นการ ซา การ อย่าง หนึ่ง เป็นการ ซา ซา คา วา ประธาน กล่าว “การ รับมือ COVID-19 ที่ ยั่งยืน ของ เรา จึง ได้ รับ การ วาง รากฐาน เพื่อ การ ฟื้นฟู ที่ ครอบคลุม ยืดหยุ่น และ เป็น มิตร กับ สิ่งแวดล้อม ซึ่ง ทำให้ มั่นใจ ได้ ว่า เรา จะ ก้าวหน้า ไป สู่ เป้าหมาย ตาม 2573”

การ จัดสรร เงิน ทุน ที่ ผูกพัน แล้ว สำหรับ การ ดำเนิน งาน 22.8 พัน ล้าน เหรียญ สหรัฐ ใน 2564 นั้น ประกอบด้วย เงินกู้ และ การ ค้ำประกัน เงิน ช่วยเหลือ ให้ เปล่า การ ลงทุน ใน ตราสาร ทุน และ ความ ช่วยเหลือ ใน 2564 นั้น ประกอบด้วย เงินกู้ และ การ ค้ำประกัน เงิน ช่วยเหลือ ให้ เปล่า การ ลงทุน ใน ตราสาร ทุน และ ความ ช่วยเหลือ ทาง ด้าน ที่ ที่ มี ให้ เอกชน นอกจาก นี้ เอ ดี บี ยัง สามารถ ระดม เงิน ทุน ร่วม ได้ สูง 12,9 พัน ล้าน เหรียญ สหรัฐ

เอ ดี บี ได้ จัดสรร เงิน ทุน 13.5 พัน ล้าน เหรียญ สหรัฐ หรือ ร้อย 59 จาก งบประมาณ ที่ ผูกพัน ใน 2564 เพื่อ ใช้ ใน การ รับมือ กับ การ แพร่ ระบาด จัดสรร 59 งบประมาณ ที่ ผูกพัน 2564 เพื่อ ใช้ ใน รับมือ รับมือ กับ การ ระบาด อย่างไรก็ตาม การ จัดสรร เงิน ทุน ใน ด้าน อื่น ๆ เช่น เข้มแข็ง ใน ด้าน สุขภาพ ยัง จะ ช่วย ฟื้นฟู ภูมิภาค นี้ ใน ระยะ ยาว หลังจาก การ แพร่ ระบาด สิ้นสุด ลง

เงิน สนับสนุน ของ ธนาคาร ใน การ รับมือ การ แพร่ 4.9 พัน ล้าน เหรียญ สหรัฐ เป็นการ จัดสรร งบ ที่ ได้ อย่าง รวดเร็ว ให้ สนับสนุน การ ปฏิรูป ถึง การ ให้ กู้ยืม ตาม นโยบาย (cho vay theo chính sách) ซึ่ง มี มูลค่า 4.6 พัน ล้าน เหรียญ สหรัฐ และ การ ให้ กู้ยืม ภาย ใต้ COVID-19 Tùy chọn ứng phó với đại dịch มูลค่า 250 ล้าน เหรียญ สหรัฐ

ส่วน หนึ่ง ของ เงิน ช่วยเหลือ ใน การ รับมือ การ แพร่ ระบาด เอ ดี บี ที่ ผูกพัน 4.1 พัน ล้าน เหรียญ สหรัฐ ใน ส่ง มอบ วัคซีน ที่ ให้ 3.3 พัน ล้าน เหรียญ สหรัฐ ให้ แก่ ภาค เอกชน เพื่อ ให้ ธุรกิจ ยัง คง ดำเนิน ต่อ มี การ ค้า เวียน และ ผลิตภัณฑ์ รวม ถึง ทางการ แพทย์ ต่างๆ พร้อม ใช้ งาน กัน ซึ่ง ความ มี การ ค้า นั้น ยัง ช่วย สนับสนุน แนวทาง การ รับมือ และ แผน ฟื้นฟู ของ COVID-19 ได้ อีก ด้วย

การ จัดการ กับ ความ ท้าทาย ด้าน การ พัฒนา ใน ระยะ ยาว เช่น การ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิ อากาศ นั้น ยัง คง สำคัญ ของ ของ ดี บี บี 2564

“การ ต่อสู้ กับ การ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิ อากาศ ใน ภูมิภาค เอเชีย และ แปซิฟิก อาจ จะ ชนะ หรือ แพ้ และ เกิด ความ สำเร็จ นั้น ภูมิภาค ของ เรา ต้อง เร่ง การ เปลี่ยนแปลง ไป สู่ อนาคต สังคม คาร์บอน แพ้ การ คาร์บอน” นาย อะ ซา คา

Chương 2573 ภูมิภาค ตัวอย่าง เช่น เอ ดี บี ได้ เปิด ตัว การ การ เปลี่ยน ถ่าย (Cơ chế chuyển đổi năng lượng) ที่ จะ ใช้ ประโยชน์ การ ลงทุน ของ ภาค รัฐ และ เพื่อ เป็น เงิน ทุน ใน การ เลิก ใช้ สินทรัพย์ พลังงาน แก้ ปัญหา ทาง ด้าน พลังงาน สะอาด และ พลังงาน หมุนเวียน ให้ มี มาก ขึ้น และ ต้อง ทำให้ แน่ใจ ได้ ด้วยว่า การ นั้น ยุติธรรม และ และ ราคา

Chương 2564 ที่ จำเป็น สำหรับ การ เติบโต อย่าง ยั่งยืน โดย รวม ถึง การ เปิด ตัว ศูนย์กลาง ภาษี ภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิก (Trung tâm thuế Châu Á Thái Bình Dương) ซึ่ง เป็น สื่อ กลาง ใน การ สนับสนุน ด้าน ภาษี และ การ ปฏิรูป ที่ เกี่ยวข้อง ทั่ว ทั้ง ภูมิภาค

งบประมาณ ที่ ผูกพัน แล้ว ของ เอ ดี บี ใน ขาย พันธบัตร ได้ มาก เป็น ประวัติการณ์ ใน ปี ที่ แล้ว อีก ทั้ง ได้ ออก พันธบัตร เพื่อ การ ศึกษา และ สี สุข ภาวะ ทาง ทะเล เป็น ครั้ง

รายงาน ประจำ ปี ยัง ให้ ราย ละเอียด ที่ ต่อ เนื่อง กัน ของ การ ปฏิรูป ใน ด้าน ด้าน ต่างๆ ที่ อยู่ เพื่อ ให้ แน่ใจ ดี บี นั้น

รายงาน ประจำ ปี 2021 ของ เอ ดี บี เป็น ใน รูป แบบ ดิจิทัล ซึ่ง มี เนื้อหา และ สื่อ มากมาย หลากหลาย ได้ www.adb.org/ar2021/digital

เอ ดี บี มุ่ง มั่น ใน การ พัฒนา ภูมิภาค เอเชีย และ แปซิฟิก ให้ เจริญ มี การ พัฒนา อย่าง ทั่วถึง เปลี่ยนแปลง และ มี ขณะ เดียวกัน ยัง คง ขจัด ปัญหา อย่าง 2509 มี ประเทศ สมาชิก ทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มา จาก ประเทศ ใน ภูมิภาค

Thế giới bản tin | Vina Aspire News

Nguồn : https://www.adb.org/th/news/adb-operations-reach-2-28-billion-2021-boost-pandemic-response-promote-green-recovery
—-
Vina Aspire là nhà cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Tel: +84 9 4400 4666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com

Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ