Hệ thống SCADA là gì ? Ứng dụng SCADA trong doanh nghiệp như thế nào ?

Hệ thống SCADA là gì ? SCADA (viết tắt tiếng Anh: Supervisory Control And Data Acquisition) hiểu theo nghĩa truyền thống là một hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu. Nhằm hỗ trợ con người trong quá trình giám sát và điều khiển từ xa. Theo định nghĩa trên thì SCADA là một hệ thống các yếu tố … Đọc tiếp Hệ thống SCADA là gì ? Ứng dụng SCADA trong doanh nghiệp như thế nào ?