Cách vào và ra các nút giao thông trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Dưới đây là những hướng dẫn chi tiết cách vào và ra các nút giao thông trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng bằng hình ảnh.

1. Nút giao đường tỉnh 353 (Km 95+500) – Hải Phòng

– Hướng vào nút giao:

Từ trung tâm Tp. Hải Phòng hoặc Đồ Sơn, các phương tiện đi theo đường Phạm Văn Đồng (đường tỉnh 353) gặp nút giao với đường cao tốc thì rẽ phải theo đường nhánh, đi qua trạm thu phí tuyến chính (lấy thẻ thu phí) để nhập vào đường cao tốc đi về hướng Hưng Yên, Hà Nội.

Lưu ý: Mũi tên đỏ trong hình chỉ hướng từ Hải Phòng đi về phía Hà Nội và mũi tên xanh trong hình chỉ hướng đi từ Đồ Sơn về phía Hà Nội.

– Hướng ra nút giao:

Các phương tiện đi trên đường cao tốc hướng từ Hà Nội đi Hải Phòng qua trạm thu phí tuyến chính tại Km 95+500, (trả phí) đi theo đường dẫn, gặp biển báo rẽ phải để đi Đồ Sơn; đi thẳng để vào Trung tâm Tp. Hải Phòng.

Lưu ý: Các phương tiện đi theo đường mũi tên màu da cam trong hình.

2. Nút giao quốc Lộ 10 (Km74+000) – Hải Phòng

– Hướng vào nút giao:

Các phương tiện đi trên Quốc lộ 10 theo hướng Quảng Ninh – Thái Bình hoặc ngược lại, gặp nút giao với đường cao tốc (thuộc Huyện An Lão) thì rẽ theo biển chỉ dẫn qua trạm thu phí (lấy thẻ thu phí) để nhập vào đường cao tốc, rẽ phải đi Hải Phòng, đi thẳng qua cầu vượt để đi Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương.

Lưu ý: Mũi tên đỏ trong hình chỉ hướng từ vào đường cao tốc cho các phương tiện từ Quảng Ninh và Thái Bình.

– Hướng ra nút giao:

Các phương tiện đi trên đường cao tốc theo hướng từ Hà Nội đi Hải Phòng hoặc ngược lại đến Km 74 gặp biển báo Lối ra Quốc lộ 10 thì rẽ phải theo đường nhánh qua trạm thu phí (trả phí) để ra khỏi đường cao tốc, rẽ trái đi quốc Lộ 5, Quảng Ninh, rẽ phải đi Thái Bình, Nam Định.

Lưu ý: Mũi tên màu xanh trong hình chỉ hướng từ Hà Nội hoặc Hải Phòng hướng ra khỏi đường cao tốc.

3. Nút giao quốc Lộ 38B (Km 49+600) – Hải Dương

– Hướng vào nút giao:

Từ Tp. Hải Dương các phương tiện đi theo Quốc lộ 38B khi gặp biển báo “lối vào đường cao tốc”, rẽ theo biển chỉ dẫn qua trạm thu phí (lấy thẻ thu phí) để nhập vào đường cao tốc rẽ phải đi Hải Phòng, đi thẳng qua cầu vượt để đi Hưng Yên, Hà Nội.

Lưu ý: Các phương tiện đi theo mũi tên màu đỏ trong hình.

– Hướng ra nút giao:

Các phương tiện đi trên đường cao tốc hướng từ Hải Phòng đi Hà Nội hoặc ngược lại đến Km 49 gặp biển báo Lối ra TP Hải Dương thì rẽ phải theo đường nhánh qua trạm thu phí (trả phí) ra khỏi đường cao tốc, đi theo biển chỉ dẫn, rẽ phải đi TP Hải Dương, rẽ trái đi Huyện Thanh Miện.

Lưu ý: Các phương tiện đi theo hướng mũi tên màu xanh trong hình.

4. Nút giao quốc Lộ 39 (Km 21+500) – Hưng Yên

Hướng vào nút giao: (mũi tên màu đỏ)

– Từ Hà Nội các phương tiện đi theo quốc lộ 5 đến địa phận Huyện Mỹ Hào rẽ phải vào quốc lộ 39 khoảng 14 km gặp biển báo “lối vào đường cao tốc”, rẽ trái theo đường dẫn qua trạm thu phí (lấy thẻ thu phí), rẽ phải để nhập vào đường cao tốc đi Hải Dương, Hải Phòng.

– Từ Tp. Hưng Yên các phương tiện đi theo quốc lộ 39 đến địa phận Huyện Yên Mỹ gặp biển báo “lối vào đường cao tốc”, rẽ phải theo đường dẫn qua trạm thu phí (lấy thẻ thu phí), để nhập vào đường cao tốc rẽ phải đi Hải Dương, Hải Phòng.

Lưu ý: Các phương tiện đi theo mũi tên màu đỏ trong hình.

– Hướng ra nút giao:

– Các phương tiện đi trên đường cao tốc hướng từ Hải Phòng đi Hà Nội đến Km 21 gặp biển báo hiệu Lối ra TP Hưng Yên thì rẽ phải theo đường nhánh qua trạm thu phí (trả phí) để ra khỏi đường cao tốc đi theo biển chỉ dẫn, rẽ trái đi TP Hưng Yên, rẽ phải đi Quốc Lộ 5, Hà Nội.

Lưu ý: Các phương tiện đi theo mũi tên màu xanh trong hình.

Ảnh: Hải Phòng Projects & Developments

Jack, theo autopro.

 

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ