Ai Ủng hộ Bạo lực Chính trị? | Tâm lý ngày nay

Đảng phái cực đoan ngày càng là một đặc điểm của bối cảnh chính trị Hoa Kỳ. Một thiểu số nhỏ nhưng đáng kể các phần tử cực đoan ở cả hai phía của phổ chính trị bày tỏ sẵn sàng sử dụng bạo lực để đạt được mục đích chính trị của họ. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy rằng bạo lực được coi là có thể chấp nhận được bởi một số lượng lớn hơn ở bên trái so với bên phải (Kalmoe & Mason, 2019). Các quan điểm độc tài có liên quan đến việc ủng hộ bạo lực ở cả cánh tả và cánh hữu. Mặc dù những người độc đoán ở bên phải và bên trái có nhiều điểm chung về cấu tạo tâm lý của họ (Costello và cộng sự, 2022), nhưng chứng loạn thần kinh cao hơn ở những người cực tả có thể giúp giải thích cho xu hướng bạo lực của họ.

Nguồn: Hình ảnh được cung cấp bởi Angela Yuriko Smith từ Pixabay (sử dụng miễn phí)

Đảng phái gây chết người

Nghiên cứu đã cố gắng tìm hiểu cơ sở tâm lý của những gì có thể được gọi là đảng phái chết người (Kalmoe & Mason, 2019). Điều này bao gồm các quan điểm chính trị phân cực, trong đó các công dân bình thường thể hiện sự buông thả về mặt đạo đức (tức là, hợp lý hóa việc gây tổn hại cho các đối thủ chính trị), thái độ chính trị (lấy niềm vui từ sự đau khổ của đối thủ hoặc mong muốn họ bị tổn hại) và ủng hộ bạo lực thực tế, cho đến và bao gồm cả việc sẵn sàng giết người đối thủ của một người. Một cuộc khảo sát đại diện trên toàn quốc của Mỹ vào năm 2017 cho thấy rằng mặc dù sự buông lỏng đạo đức là khá phổ biến (được hơn 60% đảng viên Cộng hòa và Dân chủ tán thành), nhưng thái độ khinh thường và chấp nhận bạo lực chỉ được các nhóm thiểu số nhỏ (chủ yếu, khoảng 5-10%) tán thành. Nhìn chung, những người theo Đảng Dân chủ sẵn sàng bày tỏ thái độ hơn những người Cộng hòa; ví dụ, 17% đảng viên Dân chủ so với 7% đảng viên đảng Cộng hòa cho biết đã từng ước rằng ai đó sẽ làm bị thương một hoặc nhiều chính trị gia của đảng kia. Đối với bạo lực thực tế, có nhiều kết quả khác nhau: Khi được hỏi liệu, nói chung, bạo lực ít nhất là thỉnh thoảng có thể chấp nhận được hay không, 9% cả đảng Cộng hòa và Dân chủ đồng ý; tuy nhiên, về việc liệu bạo lực có được biện minh hay không nếu đảng đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, 18% đảng viên Dân chủ so với 13% đảng viên Cộng hòa đồng ý.

Tầm quan trọng của tính xâm thực

Nghiên cứu của Kalmoe và Mason cũng kiểm tra các mối quan hệ giữa tư cách đảng phái gây chết người và một số yếu tố khác, bao gồm bản sắc xã hội đảng phái, sức mạnh bản sắc tư tưởng, tuổi tác, giới tính và tính cách hung hăng (các đặc điểm tính cách cho thấy dễ bị gây hấn bằng lời nói và thể chất). Yếu tố dự đoán nhất quán nhất về chế độ đảng phái gây chết người là tính cách gây hấn, tức là, những cá nhân hung hăng hơn có nhiều khả năng thể hiện sự buông thả về mặt đạo đức, thái độ ngang ngược và tán thành bạo lực. Mặc dù bản sắc xã hội đảng phái là yếu tố dự báo mạnh nhất cho sự sa sút về mặt đạo đức, nhưng nó lại là yếu tố dự báo bạo lực yếu hơn nhiều và không dự đoán mức độ ảnh hưởng. Ngoài ra, sức mạnh bản sắc hệ tư tưởng là một yếu tố dự báo vừa phải cho sự sa sút về mặt đạo đức và phạm vi nhưng hoàn toàn không dự đoán được bạo lực. Hơn nữa, mặc dù các nhà nghiên cứu kỳ vọng rằng những người trẻ hơn là người lớn tuổi và nam giới thay vì phụ nữ sẽ thể hiện tính đảng phái gây chết người nhiều hơn, nhưng cả tuổi tác và giới tính đều không dự đoán được bất kỳ biến số nào.

Tính cách gây hấn có liên quan đến hành vi bạo lực và chống đối xã hội nói chung, vì vậy nó có ý nghĩa rằng nó cũng có thể dự đoán tình trạng đảng phái gây chết người. Về tính cách chung, tính cách hung hăng có liên quan đến mức độ thấp của các đặc điểm dễ chịu (quan tâm đến xã hội) và tận tâm (kiểm soát xung động phù hợp với xã hội), và với mức độ rối loạn thần kinh cao (dễ bị đau đớn và dễ bị tổn thương cảm xúc) (Ang et al., Năm 2004). Do đó, có thể thú vị khi kiểm tra xem những đặc điểm này có thể liên quan đến sự khác biệt bên trái và bên phải trong chế độ đảng phái chết người hay không. Để hiểu rõ hơn điều này, có thể hữu ích khi xem nghiên cứu về chủ nghĩa độc tài, một tập hợp các quan điểm tư tưởng có liên quan đến bạo lực chính trị.

Chủ nghĩa chuyên chế của cánh tả và cánh hữu

Nguồn: Ảnh của Amber Kipp trên Unsplash (miễn phí sử dụng)

Những người có quan điểm độc tài nói chung ủng hộ việc gây áp lực buộc người khác phải tuân theo các giá trị của họ, không khoan dung và có thành kiến ​​với những người khác, ủng hộ các biện pháp cưỡng bức, gây hấn và trừng phạt chống lại những người bất đồng chính kiến ​​và có ý thức mạnh mẽ về chủ nghĩa tuyệt đối về mặt đạo đức. Trong một thời gian dài, các nhà tâm lý học phần lớn đánh đồng chủ nghĩa độc tài với quan điểm cánh hữu, nhưng nghiên cứu gần đây đã cung cấp bằng chứng cho thấy chủ nghĩa độc đoán cánh tả cũng tồn tại (Costello và cộng sự, 2022). Trong đó chủ nghĩa chuyên chế cánh hữu ủng hộ các biện pháp cưỡng chế và trừng phạt để thực thi các giá trị truyền thống và bảo vệ trật tự đã được thiết lập, chủ nghĩa chuyên chế cánh tả làm như vậy để áp đặt các giá trị bình đẳng tiến bộ và lật đổ thô bạo hệ thống tư bản. Costello và các đồng nghiệp đã thực hiện một loạt nghiên cứu để làm sáng tỏ các đặc điểm tâm lý của cả cánh tả và cánh hữu độc tài. Bất chấp sự khác biệt về ý thức hệ, cả cánh hữu và cánh tả đều ủng hộ những thái độ chuyên quyền, phản dân chủ. Tuy nhiên, các nhà độc tài cánh tả cho biết mức độ cao hơn của tình trạng đảng phái gây chết người, bao gồm sự buông lỏng đạo đức, thái độ đảng phái và sẵn sàng tham gia vào bạo lực đảng phái, cũng như sự không khoan dung chính trị lớn hơn và sẵn sàng cấm những người phát biểu có quan điểm chính trị đối lập.

Ở nhiều khía cạnh, cả hai nhóm đều giống nhau về các đặc điểm tính cách và nhận thức, ví dụ, cả hai nhóm đều có mức độ tương tự của các đặc điểm đối kháng có xu hướng liên quan đến hành vi bạo lực, chẳng hạn như tâm thần ác ý, cũng như mức độ dễ chịu và tận tâm tương tự nhau. Mặt khác, những người chuyên chế cánh tả cho thấy mức độ loạn thần kinh cao hơn những người cánh hữu của họ và cũng có nhiều khả năng tin rằng thế giới là một nơi nguy hiểm. Costello và các đồng nghiệp cho rằng, so với các đối tác cánh hữu của họ, những người chuyên chế cánh tả có thể nhạy cảm hơn với các mối đe dọa và sự không chắc chắn.

Chủ nghĩa thần kinh như một yếu tố nguy cơ của bạo lực chính trị

Như tôi đã lưu ý ở những nơi khác (xem tại đây và tại đây), nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng những người có quan điểm cực tả có xu hướng mắc chứng loạn thần kinh cao hơn bất kỳ ai khác trong phạm vi chính trị, kể cả cực hữu (Fatke, 2017; Gerber et al. , 2011). Do đó, không có gì ngạc nhiên khi những người chuyên chế cánh tả cũng khác với những người cánh hữu của họ ở đặc điểm tính cách này. Như tôi đã lưu ý trước đó, tính hiếu chiến dự báo tính đảng phái gây chết người, bao gồm cả bạo lực, và có liên quan đến sự dễ chịu và tận tâm thấp, và chứng loạn thần kinh cao. Các nhà chuyên chế cánh tả và cánh hữu trong nghiên cứu của Costello và các đồng nghiệp nhìn chung không khác nhau về sự dễ chịu và sự tận tâm, nhưng lại khác nhau về chứng loạn thần kinh. Yếu tố thứ hai này có thể giúp giải thích lý do tại sao những người bên trái có thể có xu hướng ủng hộ và tham gia vào bạo lực chính trị hơn những người bên phải, có lẽ vì họ coi thế giới là một nơi đe dọa hơn và do đó dễ dàng biện minh cho các biện pháp cực đoan hơn . Tất nhiên, điều này sẽ cần được kiểm tra với các nghiên cứu sâu hơn, nhưng nếu sự thật có thể có ý nghĩa đối với các biện pháp can thiệp nhằm ngăn chặn sự cực đoan hóa chính trị và bạo lực tiếp theo, vì có thể cần các cách tiếp cận hơi khác nhau đối với những người bị thu hút vào các đầu khác nhau của phổ chính trị.

Thế giới bản tin | Vina Aspire News

Nguồn : https://www.psychologytoday.com/intl/blog/unique-everybody-else/202206/who-advocates-political-violence

Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ