FLCHomes bị uỷ ban chứng khoán phạt vì công bố thông tin sai lệch – LuxLifestyle

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes.

Theo đó, cơ quan quản lý chứng khoán xác định FLCHomes đã có hành vi công bố thông tin sai lệch đối với số liệu trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, được công bố ngày 29/2/2020.

Cụ thể, các số liệu bị công bố sai lệch trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán bao gồm tài sản ngắn hạn; phải thu ngắn hạn khác; chi phí trả trước ngắn hạn; tài sản dài hạn; nguyên giá tài sản cố định hữu hình; hao mòn lũy kế; chi phí trả trước dài hạn; nợ phải trả; nợ ngắn hạn; thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước; phải trả ngắn hạn khác; nợ dài hạn; thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Ngoài ra, các chỉ tiêu doanh thu cung cấp dịch vụ; giá vốn hàng bán; chi phí quản lý doanh nghiệp; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh; chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành; chi phí thuế TNDN hoãn lại; lợi nhuận sau thuế TNDN; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này cũng bị công bố sai.

– Thay đổi trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 của FLCHomes (tỷ đồng):

Hạng mục BCTC ngày 29/2/2020 BCTC ngày 6/4/2021 Chênh lệch

Tài sản ngắn hạn

2.043 2.006 37

Tài sản dài hạn

4.038 4.041 -3

Nợ phải trả

1.921 1.892 29

Nợ ngắn hạn

1.703 1.673,5 29,5

Nợ dài hạn

217,8 218,2 -0,4
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 48 52 -4

Doanh thu cung cấp dịch vụ

1.512 1.567 -55

Giá vốn hàng bán

1.409 1.464 -55

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

291,5 299 -7,5

Lợi nhuận sau thuế TNDN

257 260 -3

Trên báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán, các số liệu bị thông tin sai lệch bao gồm dự phòng đầu tư tài chính dài hạn; thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước; doanh thu cung cấp dịch vụ; giá vốn hàng bán; chi phí tài chính; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.

Với hành vi kể trên, FLCHomes đã bị phạt tiền 85 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu công ty buộc phải cải chính thông tin ghi nhận trong báo cáo và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định xử phạt.

Cùng với quyết định này, FLCHomes cũng bị phạt 60 triệu đồng với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2020 riêng và hợp nhất.

FLCHomes trước đó cũng đã phải phát hành lại báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 vào ngày 6/4/2021 thay thế cho báo cáo tài chính đã phát hành ngày 19/2/2020 với việc điều chỉnh doanh thu, giá vốn nội bộ do sai công thức dẫn tới chạy số liệu thiếu.

Tại báo cáo mới, công ty cũng điều chỉnh hồi tố khoản trích lập dự phòng năm 2019 phải thu nợ khó đói tại công ty con; bổ sung thuyết minh giao dịch, số dư với các bên liên quan; bổ sung báo cáo bộ phận và chi tiết thu nhập của từng thành viên HĐQT và Ban tổng giám đốc.

FLCHomes là 1 trong 2 doanh nghiệp mới nhất trong hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết cùng với Bamboo Airways. Đây từng là hai doanh nghiệp ông Quyết kỳ vọng giá cổ phiếu khi niêm yết sẽ đạt 3 chữ số ngay trong năm 2020.

Tuy nhiên, sau nhiều lần trì hoãn, hiện cổ phiếu FLCHomes vẫn chưa được niêm yết hay đăng ký giao dịch trên sàn nào.

FLCHomes hiện có vốn điều lệ 4.160 tỷ đồng, tiền thân là Công ty CP Dịch vụ Du lịch và Giải trí Biscem, thành lập tháng 2/2016, với lĩnh vực kinh doanh ban đầu là vận hành hệ thống sân golf mang thương hiệu FLC.

Sau khi sáp nhập các công ty thành FLCHomes, doanh nghiệp này cho phép giao dịch cổ phiếu với mã FHH trên thị trường phi tập trung (OTC).

Theo báo cáo tài chính quý III/2021, nhà phát triển bất động sản này ghi nhận 1.364 tỷ đồng doanh thu và thu về khoản lãi ròng 28 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, hai chỉ tiêu này đã sụt giảm lần lượt 14% và 56%.

Thế giới bản tin | Vina Aspire News
Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Nguồn : https://luxlifestyle.vn/flchomes-bi-uy-ban-chung-khoan-phat-vi-cong-bo-thong-tin-sai-lech-a23672.html

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ