hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurtmay lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong somay ao thunmay ba lo theo yeu causan xuat moc khoa gia remay ao thun dong phuc quang cao gia remay ao thunmay balomay ao thunmay lam kemmay ao thun bao hiem xe oto cho vay tin chap cho vay the chap
TIN MỚI

PVN đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu sản xuất năm 2016

Tính đến hết tháng 11/2016, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã về đích nhiều chỉ tiêu sản xuất như: xăng dầu về đích trước 1 tháng 26 ngày; khai thác khí về đích trước 1 tháng; khai thác dầu thô trong nước về đích trước 29 ngày…

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 11 đạt 2,12 triệu tấn, tính chung 11 tháng đạt 25,46 triệu tấn, vượt 2,03 triệu tấn dầu quy đổi bằng 99,3% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu tháng 11 đạt 1,37 triệu tấn, 11 tháng đạt 15,83 triệu tấn, vượt 7,1% bằng 98,7% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí tháng 11 đạt 0,75 tỷ m3, tính chung 11 tháng đạt 9,63 tỷ m3, vượt 0,2% kế hoạch năm.

banner_img_6

Sản lượng khai thác khí của PVN về đích trước 1 tháng đạt 9,61 tỷ m3, khai thác dầu thô trong nước về đích trước 29 ngày đạt 14,02 triệu tấn…

Sản xuất điện tháng 11 đạt 1,57 tỷ kWh, 11 tháng đạt 19,23 tỷ kWh, bằng 95% kế hoạch năm. Sản xuất đạm tháng 11 đạt 121 nghìn tấn, 11 tháng đạt 1,47 triệu tấn, bằng 93% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 11 đạt 553 nghìn tấn, vượt 15,2% kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 6,26 triệu tấn, vượt 10,0% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu tài chính của PVN 11 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực hơn so với mức độ suy giảm giá dầu. So với giá dầu điều hành của Chính phủ trong năm 2016 là 45USD/thùng thì các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn vượt 5- 18% so với kế hoạch 11 tháng.

Tính đến hết tháng 11/2016, PVN đã về đích các chỉ tiêu sản xuất kế hoạch Chính phủ giao đó là: sản xuất xăng dầu về đích trước 1 tháng 26 ngày (đạt 5,69 triệu tấn vào ngày 04/11/2016); 11 tháng đạt 6,26 triệu tấn, vượt 568 nghìn tấn (vượt 10,0%) so với kế hoạch năm. Khai thác khí về đích trước 1 tháng (đạt 9,61 tỷ m3 vào ngày 29/11/2016); 11 tháng đạt 9,63 tỷ m3, vượt 0,2% kế hoạch năm. Khai thác dầu thô trong nước về đích trước 29 ngày (đạt 14,02 triệu tấn vào ngày 02/12/2016).

Tổng doanh thu đạt 406,2 nghìn tỷ đồng, vượt 5,4% kế hoạch 11 tháng và 93% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 205 nghìn tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch 11 tháng và bằng 98% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 79,6 nghìn tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch 11 tháng và bằng 99% kế hoạch năm.

Thegioibantin.com

Nguồn: NangluongVietnam Online

Đăng ký nhận bản tin mới | Subscribe To Our Newsletter

Đăng ký nhận bản tin mới | Subscribe To Our Newsletter

Bạn sẽ nhận được những bản tin hữu ích cập nhật mới nhất từ Thế giới Bản tin

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

'); var MainContentW = 1045; var LeftBannerW = 130; var RightBannerW = 100; var LeftAdjust = 10; var RightAdjust = 10; var TopAdjust = 80; ShowAdDiv(); window.onresize=ShowAdDiv; }