Đại hội đồng cổ đông thường niên PVTrans năm 2022

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Báo cáo trước cổ đông, lãnh đạo PVTrans cho biết: Năm 2021, vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, PVTrans đã duy trì sản xuất ổn định, an toàn, hiệu quả và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Cụ thể: Doanh thu đạt 7.715,8 tỷ đồng, tương đương 129% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.040,2 tỷ đồng, tương đương 208% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 834,5 tỷ đồng, tương đương 207% kế hoạch năm; Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ đạt 32%.

Tất cả 11 công ty thành viên của PVTrans đều hoạt động ổn định, có lãi. PVTrans cũng đã tận dụng cơ hội đầu tư thành công 6 tàu. Các tàu được đưa vào khai thác ngay sau khi đầu tư, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho PVTrans và các đơn vị thành viên trong năm 2021.

Năm 2022, tình hình kinh tế – chính trị thế giới dự báo tiếp tục biến động phức tạp, nhất là xung đột chính trị Nga – Ukraine, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sự phục hồi kinh tế tại các quốc gia còn thiếu ổn định, chưa đồng đều, giá dầu thô và nhiều loại hàng hóa cơ bản khác có xu hướng tăng cao làm gia tăng chi phí sản xuất, vận tải, áp lực lạm phát và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu lên cao. Thị trường vận tải biển dự kiến cũng sẽ biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đánh giá các thuận lợi, khó khăn, PVTrans đặt kế hoạch năm 2022 với tổng doanh thu hợp nhất 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 245 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2022, PVTrans có kế hoạch đầu tư khá lớn với tổng vốn đầu tư là 3.298,5 tỷ đồng (nguồn vốn vay là 2.040,9 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 1.257,7 tỷ đồng), trong đó vốn đầu tư tàu là 2.915,5 tỷ đồng (122,5 triệu USD), mua sắm trang thiết bị là 10 tỷ đồng, đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên là 373 tỷ đồng. Kế hoạch dựa trên tỷ giá 1 USD: 23.800 đồng. Trong đó, Công ty mẹ PVTrans dự kiến đầu tư 6 tàu trong năm 2022, dự kiến bao gồm: 1 tàu chở hàng rời khoảng 50.000 – 85.000 DWT, hoặc tàu dầu/hóa chất 10.000 – 25.000DWT; 1 tàu chở dầu thô khoảng 100.000 – 120.000 DWT; 1 tàu chở dầu/hóa chất khoảng 10.000 – 25.000 DWT; 1 tàu chở dầu MR/LR1 khoảng 20.000 – 75.000 DWT; 2 tàu chở dầu/hóa chất khoảng 10.000 – 25.000 DWT.

Tại Đại hội, qua kết nối trực tuyến, các cổ đông đã đặt câu hỏi, thảo luận về nhiều vấn đề như: Vấn đề đầu tư, thu xếp vốn trong bối cảnh thị trường hiện nay; kế hoạch tăng vốn, định hướng cổ tức trong thời gian tới; tình hình hoạt động của đội tàu ở các mảng dịch vụ vận tải; tình hình thanh lý các tàu cũ; kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực vận chuyển LNG;…

Các vấn đề cổ đông quan tâm đều được Ban Lãnh đạo PVTrans giải đáp cụ thể, thỏa đáng. Trong đó, lãnh đạo PVTrans cho biết: Năm 2022, PVTrans có kế hoạch đầu tư tương đối lớn (Công ty mẹ đầu tư 6 tàu, các đơn vị thành viên đầu tư 17 tàu). Công tác đầu tư sẽ luôn được thực hiện một cách cẩn trọng về thu xếp vốn, chọn thời điểm đầu tư, đánh giá các lợi ích trong ngắn và dài hạn,…

Lãnh đạo PVTrans cũng khẳng định việc tăng vốn là cần thiết để tăng quy mô hoạt động, đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững, đem lại lợi ích lâu dài cho cổ đông.

Trong đó, hiện nay PVTrans định hướng thực hiện tăng vốn thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu, xen kẽ 1 năm trả cổ tức bằng cổ phiếu, 1 năm trả cổ tức tiền mặt để đáp ứng các lợi ích ngắn hạn và dài hạn của nhà đầu tư. PVTrans nỗ lực duy trì cổ tức ở mức 10 – 15% mỗi năm.

Trong thời gian tới, căn cứ vào phương án tái cấu trúc của Tập đoàn, PVTrans cũng có thể sẽ thực hiện tăng vốn mạnh hơn qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn, mục tiêu là tăng vốn lên khoảng 4.500 – 5.000 tỷ đồng trong vài năm tới.

Tại Đại hội, Lãnh đạo PVTrans cũng cập nhật kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng công ty với doanh thu hợp nhất ước đạt 4.100 tỷ đồng, vượt 130% kế hoạch 6 tháng, đạt 63% kế hoạch cả năm, tăng 116% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 500 tỷ đồng, vượt 160% kế hoạch 6 tháng, bằng 83% kế hoạch năm, tăng 119% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận, các cổ đông đã bỏ phiếu trực tuyến và thông qua tất cả các nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao. Trong đó, căn cứ nhu cầu vốn phục vụ cho kế hoạch SXKD năm 2022 và đảm bảo việc phát triển bền vững trong những năm tiếp theo, ĐHĐCĐ PVTrans đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.236 tỷ lên 3.560 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ. Việc tăng vốn này sẽ được thực hiện trong năm 2022.

Về công tác nhân sự, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ, đồng thời bầu các thành viên vào HĐQT PVTrans nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm: Ông Phạm Việt Anh, ông Nguyễn Đình Thanh, ông Hoàng Đức Chính, ông Đoàn Đình Thái, bà Nguyễn Thị Thu Hường. Các thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát PVTrans nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm: ông Kim Kwang Hyuk, bà Nguyễn Thị Nhung.

Đại diện cổ đông lớn Petrovietnam phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐTV Petrovietnam đánh giá cao kết quả SXKD đạt được của PVTrans trong năm 2021, một năm cực kỳ khó khăn do đại dịch Covid-19; qua đó xuất sắc hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

Lãnh đạo PVTrans đã tận dụng tốt cơ hội, đầu tư bổ sung đội tàu, gia tăng hiệu quả hoạt động, tiếp tục giữ vững vị trí đơn vị vận tải biển số 1 trong nước và ngày càng khẳng định uy tín, năng lực trên thị trường quốc tế.

Với sự hậu thuẫn của các cổ đông, cùng sự quyết liệt, dày dạn kinh nghiệm trong quản trị, điều hành, ông Nguyễn Hùng Dũng tin rằng, PVTrans sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao cho, gặt hái nhiều thành công hơn nữa./.

NGUỒN: PETROTIMES


Thế giới bản tin | Vina Aspire News
Nguồn : https://nangluongvietnam.vn/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-pvtrans-nam-2022-28992.html

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ