ExxonMobil đã công bố tham vọng đạt mức phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 đối với phát thải Phạm vi 1 và 2 vào năm 2050 trong báo cáo Giải pháp Khí hậu Tiến bộ năm 2022.

Đây là mục tiêu không ròng toàn công ty đầu tiên mà siêu major của Hoa Kỳ đặt ra kể từ khi công bố kế hoạch đạt được thực không phát thải trong lưu vực Permian đến năm 2030.

Công ty cũng sẽ phát triển các lộ trình giảm phát thải chi tiết cho các cơ sở và tài sản chính của mình, chiếm 90% lượng phát thải khí nhà kính liên quan đến hoạt động vào cuối năm nay, phần còn lại sẽ được giải quyết vào năm 2023.

Giám đốc điều hành Darren Woods cho biết: “ExxonMobil cam kết đóng vai trò dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi năng lượng và Giải pháp Khí hậu Tiến bộ nêu rõ cách tiếp cận có chủ ý của chúng tôi để giúp xã hội đạt được một tương lai ít phát thải hơn.

“Chúng tôi đang phát triển các lộ trình toàn diện để giảm phát thải khí nhà kính từ các tài sản vận hành của chúng tôi trên khắp thế giới và nếu chúng tôi không phải là người điều hành, chúng tôi đang làm việc với các đối tác của mình để đạt được kết quả giảm phát thải tương tự.”

Một số bước ban đầu được nêu rõ trong báo cáo bao gồm ưu tiên các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm thiểu khí mê-tan, nâng cấp thiết bị và loại bỏ hệ thống thông hơi và đốt cháy thông thường.

Công ty cho biết họ tiếp tục hỗ trợ giá carbon để thiết lập các động lực thị trường và khuyến khích đầu tư vào các công nghệ phát thải thấp hơn, cùng với “các chính sách hợp lý của chính phủ” có thể đẩy nhanh việc triển khai các công nghệ quan trọng, chẳng hạn như thu giữ carbon, nhiên liệu sinh học và hydro .

“Khi chúng tôi đầu tư vào những công nghệ quan trọng này, chúng tôi sẽ ủng hộ các chính sách được thiết kế tốt, có tác động cao có thể đẩy nhanh việc triển khai các giải pháp hiệu quả về chi phí dựa trên thị trường,” Woods nói.

“Chúng tôi tin rằng chiến lược của chúng tôi là duy nhất trong ngành và cho phép chúng tôi thành công trong nhiều tình huống.

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ tạo ra giá trị cho cổ đông bằng cách điều chỉnh các khoản đầu tư giữa danh mục đầu tư chi phí thấp hiện có và các cơ hội kinh doanh phát thải thấp hơn để phù hợp với tốc độ chuyển đổi năng lượng.