Công ty Keppel Offshore & Marine của Singapore đã bắt đầu lấp hàng sớm vào dịp Giáng sinh với hai giải thưởng hợp đồng mới cho tàu nổi trị giá khoảng 200 triệu đô la Singapore (145,8 triệu đô la Mỹ. Công ty con Keppel Shipyard đã giành được hợp đồng cho tàu