Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ XI)

Công nhân dầu khí tại một giếng dầu ngoài khơi Dubai, UAE. Ảnh: Bayut.com.

Cơ quan môi trường Liên bang UAE có nhiệm vụ phát triển, ban hành và sửa đổi các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường với sự phối hợp của các cơ quan liên quan khác và thiết lập các kế hoạch đối phó với các trường hợp khẩn cấp về môi trường. Tại mỗi Tiểu vương quốc đều có một cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm thực hiện Luật Bảo vệ môi trường Liên bang.

Luật Bảo vệ môi trường UAE có các mục tiêu: (i) Bảo vệ môi trường và duy trì chất lượng và sự cân bằng tự nhiên của môi trường; (ii) Kiểm soát ô nhiễm và tránh những tác động xấu đến môi trường do phát triển kinh tế; (iii) Bảo vệ sự phát triển của các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn sự đa dạng sinh học trong UAE; (iv) Bảo vệ sức khỏe con người và động vật; (v) Thực hiện các nghĩa vụ của UAE theo các điều ước quốc tế liên quan đến bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

ADNOC hợp tác cùng GE trong việc giảm phát thải carbon các turbine năng lượng khí đốt tại khu công nghiệp Runwais, phục vụ mục tiêu trung hòa khí thải (Net Zero) của UAE vào năm 2050. Ảnh: ADNOC.

Phần 1 của Luật Bảo vệ môi trường đề cập đến việc bảo vệ môi trường nước, bao gồm cả vùng nước ven biển của UAE cũng như mặt đất và nước uống. Điều 18 nghiêm cấm việc xả chất thải hoặc chất gây ô nhiễm ra môi trường từ các mỏ dầu khí trên bờ hoặc ngoài khơi trừ khi có các biện pháp ngăn chặn và việc xả thải được xử lý theo thông lệ quốc tế. Phần 2 của Luật Bảo vệ môi trường nghiêm cấm xả dầu, các chất độc hại, nước thải và chất thải ra môi trường biển.

Phần 3 của Luật Bảo vệ môi trường đề cập đến việc bảo vệ đất, nghiêm cấm bất kỳ hoạt động nào làm tổn hại đến các đặc tính tự nhiên hoặc gây ô nhiễm đất. Phần 4 của Luật Bảo vệ môi trường đề cập đến ô nhiễm không khí và đặc biệt yêu cầu phải được giảm thiểu và giữ trong giới hạn quy định việc đốt cháy bất kỳ loại nhiên liệu nào, kể cả trong quá trình sản xuất dầu thô.

Ngày 21/2/2021, Cơ quan quản lý biển Abu Dhabi (Abu Dhabi Marine) và ADNOC đã ký thỏa thuận thời hạn 5 năm nhằm tăng cường an toàn các đường vận tải biển, phát triển hạ tầng, quản lý rủi ro và bảo vệ hệ sinh thải biển. Ảnh: ADNOC.

Điều 71 và 72 của Luật Bảo vệ môi trường UAE đặt ra chế độ yêu cầu người gây ô nhiễm phải trả tiền cho trách nhiệm pháp lý. Điều 71 quy định rằng bất kỳ người nào cố ý hoặc vô ý gây ra thiệt hại cho môi trường hoặc sức khỏe con người do vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường phải chịu mọi chi phí xử lý hoặc loại bỏ thiệt hại đó và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hậu quả gây ra, bao gồm cả bồi thường thiệt hại do không thể sử dụng vĩnh viễn hoặc tạm thời bất kỳ khu vực ô nhiễm nào, thiệt hại về giá trị kinh tế và thẩm mỹ của môi trường và chi phí phục hồi.

(Còn tiếp)

Thanh BìnhThế giới bản tin | Vina Aspire News
Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Nguồn : https://petrovietnam.petrotimes.vn/khung-phap-ly-hoat-dong-dau-khi-cua-uae-ky-xi-639054.html

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ