PSD có Chủ tịch HĐQT mới, công bố phương án thoái vốn tại iTECH và bán cổ phiếu ESOP

Theo đó, ĐHĐCĐ PSD đã thông qua phương an thoái toàn bộ vốn của PSD tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ xanh (iTECH). PSD sẽ thoái toàn bộ 1 triệu cổ phần hiện đang sở hữu tại iTECH cho nhà đầu tư có nhu cầu. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 11 và tháng 12 năm 2021, giá bán không thấp hơn mệnh giá.

HĐQT PSD cũng thông báo việc bổ nhiệm ông Phạm Minh Thư, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế ông Đào Văn Đại từ ngày 22/11/2021. Ông Phạm Minh Thư, sinh năm 1975, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, từng đầu quân vào Cargill Việt Nam và có 15 năm làm việc tại LG Electronics Việt Nam (2001 – 2015) trước khi chuyển sang Smartcom, PHTD và Vinpro. Tại ĐHĐCĐ PSD ngày 22/11/2021, ông được bầu vào Thành viên HĐQT PSD. Ngoài ra, từ tháng 8/2020 đến nay ông là Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ điện lạnh Bình Minh.

ĐHĐCĐ bất thường PSD vừa qua cũng đã thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với tổng số cổ phiếu quỹ là 268.000 cổ phiếu, tương đương 0,88% số cổ phần đang lưu hành tại PSD.

Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ là cán bộ nhân viên tại PSD theo danh sách được HĐQT phê duyệt. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT PSD quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí, danh sách CBCNV được lựa chọn và số lượng cổ phiếu từng cá nhân được mua. Giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phếu quỹ bán cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này. Theo đó, toàn bộ cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần này sẽ cam kết làm việc tại công ty tối thiểu 2 năm. Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trước thời hạn quy định như trên, toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ đã bán sẽ bị thu hồi lại theo quy định của Quy chế bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động được HĐQT thông qua.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2021, quý 1/2022. Tổng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho PSD.

M.PThế giới bản tin | Vina Aspire News

Nguồn : https://petrovietnam.petrotimes.vn/psd-co-chu-tich-hdqt-moi-cong-bo-phuong-an-thoai-von-tai-itech-va-ban-co-phieu-esop-634205.html

Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ