PTSC tổ chức tọa đàm đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Buổi tọa đàm do Phó Tổng Giám đốc PTSC Trần Hồ Bắc chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo đại diện các Ban chức năng Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc, cùng các cán bộ chuyên môn liên quan của tất cả các ban, đơn vị.

Tại buổi tọa đàm, ông Trần Hồ Bắc nhấn mạnh đến tác động của việc sửa đổi chính sách, pháp luật, đặc biệt là tác động trực tiếp của Luật Dầu khí đến hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), các đơn vị dịch vụ dầu khí nói chung, Tổng công ty và các đơn vị của PTSC nói riêng.

PTSC tổ chức tọa đàm thảo luận đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật dầu khí (sửa đổi).

Tại tọa đàm, đại diện của Ban Pháp chế Tổng công ty PTSC đã giới thiệu và tóm lược sơ bộ về Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) mà Bộ Công Thương soạn thảo; đồng thời cập nhật đến các đại biểu tình hình đóng góp xây dựng Dự thảo của Petrovietnam, PTSC và các đơn vị thành viên, trực thuộc PTSC.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự cũng trao đổi, thảo luận nhiều nhóm vấn đề liên quan đến Dự thảo, nhận định một số nội dung bất cập của Luật Dầu khí hiện hành, như mức độ hấp dẫn đầu tư dầu khí ở Việt Nam còn thấp; thẩm quyền phân cấp phê duyệt so với các nước khác trong khu vực trong lĩnh vực dầu khí; thiếu các quy định bảo hộ dịch vụ dầu khí trong nước…

Các đơn vị, các ban chức năng cũng tập trung trao đổi kiến nghị các nội dung điều luật, những quy định cụ thể có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC và các đơn vị thành viên; đặc biệt là quy định liên quan đến chính sách bảo hộ dịch vụ dầu khí trong nước, ưu tiên sử dụng dịch vụ trong nước đối với các dự án dầu khí. Cụ thể như những sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, khoản 2 Điều 23 của Dự thảo Luật Dầu khí về Mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động dầu khí; như Điều 6 Dự thảo về áp dụng Luật Đầu tư trong tương quan với Luật Dầu khí và các Luật chuyên ngành khác, những thay đổi về thủ tục, thẩm quyền đối với các dự án đầu tư, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi về một số vấn đề thực tế phát sinh tại PTSC, mang tính đặc thù của hoạt động dầu khí nhưng chưa được quy định cụ thể trong Luật Dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật hoặc quy định chưa phù hợp. Ngoài ra, một số vấn đề được quy định trong Luật Dầu khí nhưng chưa đồng bộ, chồng chéo với các quy định pháp luật khác và một số vấn đề đang được quy định tại các văn bản dưới luật cần được quy định trong Luật Dầu khí để nâng cao hiệu lực thi hành và đảm bảo tính đồng bộ, tương thích với các luật khác có liên quan cũng được các đại biểu trao đổi, thảo luận.

Với mục đích đóng góp xây dựng chính sách pháp luật nói chung, pháp luật về dầu khí nói riêng, đảm bảo mọi tổ chức cá nhân trong Tổng công ty PTSC đều có thể góp phần đưa ý kiến xây dựng luật của người lao động trong một lĩnh vực đặc thù đến Chính phủ, các Bộ ngành để các cơ quan có thẩm quyền lắng nghe, ghi nhận, cũng tại buổi tọa đàm, Phó Tổng Giám đốc PTSC Trần Hồ Bắc đã phát động phong trào thi đua và tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tập thể, bộ phận, cá nhân, toàn thể người lao động trong Tổng công ty đối với Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Cách thức góp ý cho Dự thảo tại các trang thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Công Thương được PTSC hướng dẫn cụ thể trên website chính của Tổng công ty.

Luật Dầu khí được ban hành ngày 06/7/1993, được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2000 và năm 2008. Luật Dầu khí và các văn bản hướng dẫn thi hành trong những năm qua đã tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành Dầu khí trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Theo Bộ Công Thương, Luật Dầu khí hiện hành mặc dù về cơ bản đảm bảo quyền và trách nhiệm của nước chủ nhà và nhà đầu tư, tiệm cận với thông lệ dầu khí quốc tế, nhưng thời gian qua đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập cần được nghiên cứu hoàn thiện. Hơn nữa, bối cảnh quốc tế và trong nước đã có nhiều thay đổi, tác động lớn đến sự phát triển của ngành Dầu khí; tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, căng thẳng và mất ổn định hơn, đưa đến nhiều khó khăn, thách thức mới đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông.

Việc xây dựng Luật Dầu khí mới nhằm đảm bảo hoàn thiện khung pháp lý về dầu khí, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống luật pháp trong các hoạt động dầu khí, phù hợp với các cam kết quốc tế và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế; nâng cao tính thực tiễn, khả thi của Luật Dầu khí, hiệu lực hiệu quả của quản lý nhà nước, phù hợp với các cam kết quốc tế và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế; bảo đảm hoạt động dầu khí được an toàn cho con người và tài sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đem lại hiệu quả, quyền lợi của quốc gia cũng như các nhà đầu tư trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia của Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động dầu khí, hạn chế tối đa những khó khăn, vướng mắc do cơ chế, sự không rõ ràng, chồng chéo, bất cập của hệ thống pháp luật; tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và tư nhân trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai dầu khí trong bối cảnh hoạt động dầu khí ngày càng khó khăn, phức tạp nhất là những khu vực nước sâu, xa bờ, nhạy cảm về quốc phòng – an ninh.

Dự kiến, Luật Dầu khí (sửa đổi) sẽ bao gồm 10 Chương, 69 điều thay cho Luật Dầu khí hiện hành có 9 chương và 51 điều.

P.VThế giới bản tin | Vina Aspire News

Nguồn : https://petrovietnam.petrotimes.vn/ptsc-to-chuc-toa-dam-dong-gop-y-kien-cho-du-thao-luat-dau-khi-sua-doi-629611.html

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.