PTT Exploration and Production đã trao một gia hạn hợp đồng kéo dài cho việc thuê tàu sản xuất, lưu trữ và hạ tải nổi trên mỏ dầu Kikeh ngoài khơi Sabah, Malaysia.

MISC của Malaysia, công ty sở hữu tàu nổi trong liên doanh với SBM Offshore, cho biết hợp đồng thuê tàu của FPSO Kikeh được gia hạn trong sáu năm bắt đầu từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 1 năm 2028.

FPSO Kikeh nằm trên cánh đồng Kikeh ở Lô K ngoài khơi Sabah. Được xây dựng vào năm 2007, FPSO là FPSO nước sâu đầu tiên và lớn nhất ở Malaysia và Châu Á, theo MISC.

FPSO có thể sản xuất 120.000 thùng dầu mỗi ngày và có khả năng lưu trữ hai triệu thùng dầu.

PTTEP có 56% lợi ích hoạt động trong Kikeh và lợi ích nhỏ hơn trong hai tài sản sản xuất khác trong Block K – Siakap North-Petai và Gumusut-Kakap.

Sản lượng trung bình tại Lô K trong chín tháng đầu năm 2021 tính theo PTTEP là 24.000 thùng / ngày dầu và 25 triệu feet khối khí / ngày.