PVEP đưa vào khai thác 7 giếng dầu khí mới, với lưu lượng cao hơn dự kiến

Get real time updates directly on you device, subscribe now.Chuỗi dự án khí, điện Lô B – Ô Môn: Nhìn từ các kiến nghị của PVN và EVN

Sau kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tới Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội hỗ trợ thúc đẩy Chính phủ trong Chuỗi dự án khí, điện Lô B – Ô Môn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa nêu 3 kiến nghị với Đoàn giám sát Quốc hội xoay quanh các dự án hạ nguồn. Nhân sự kiện này, chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam tổng hợp và có một vài đánh giá về các kiến nghị của PVN, EVN.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam [kỳ 2]: Góc nhìn chuyên gia về công tác quản lý

Theo nhìn nhận của Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam: Trong bối cảnh ngành điện, ngành than đang gặp nhiều khó khăn, việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt được những thành tựu kỷ lục trong năm 2022, được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, là nỗ lực vượt bậc của tập thể lãnh đạo, cũng như gần 60 nghìn cán bộ, công nhân viên Tập đoàn trên khắp các vùng, miền của đất nước. Trong đó, nổi bật vai trò của Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng và Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng.

Thông tin cụ thể về lưu lượng tại các giếng trên, nguồn tin riêng của Tạp chí Năng lượng Việt Nam cho biết:

– Giếng CT-204 Lô 09-3/12, với lưu lượng khoảng 420 thùng/ngày.

– Giếng CNV-2PST, với lưu lượng khoảng 1.500 thùng/ngày.

– Giếng CNV-7PST2 P&A Lô 09-2, với lưu lượng khoảng 4.000 thùng/ngày.

– Giếng BOC-30, với lưu lượng khoảng 50 thùng/ngày.

– Giếng BOC-29, với lưu lượng khoảng 4.200 thùng/ngày.

– Giếng (Lô PM3 CAA và BRS-28 Lô 433a&416b), với lưu lượng khoảng 3.000 thùng/ngày.

– Còn giếng CS – 17XP ST Lô 12W (hiện chưa có thông tin chính thức về lưu lượng).

Theo báo cáo cập nhật của PVEP, trong quý 1/2023, sản lượng khai thác dầu khí của Tổng công ty đạt 0,89 triệu tấn quy dầu (toàn dự án là 1,78 triệu tấn quy dầu), vượt 7% kế hoạch. Trong đó, sản lượng dầu và condensate đạt 0,59 triệu tấn (toàn dự án là 1,17 triệu tấn), vượt 2% kế hoạch; sản lượng khí xuất đạt 294 triệu m3 (toàn dự án là 605 triệu m3), đạt 120% kế hoạch.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch phát triển mỏ (FDP): Chim Sáo update 2022 Lô 12W và RFDP HST 2022 Lô 15-2/01; hoàn thành xem xét 4 FDP (FDP CVX revD Lô 117-119, RFDP CNV 2022 rev1B Lô 09-2, RFDP TGT 2022 rev1 Lô 16-1 và FDP4#36 Lô PM3CAA).

Bên cạnh đó, công tác quản lý đầu tư, phê duyệt đầu tư cũng đạt được bước tiến quan trọng, với 13 quyết định đầu tư của các cấp thẩm quyền cho 13 dự án/giếng khoan đối với Lô 15-2/01, Lô PM3CAA, Lô 09-2, Lô 12W, Lô 15-1.

Về các chỉ tiêu theo kế hoạch tài chính, PVEP đã hoàn thành vượt mức được giao. Cụ thể, tổng doanh thu phần PVEP ước tính 9.813 tỷ đồng (toàn đề án là 19.971 tỷ đồng tỷ đồng), đạt 34% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước 3.980 tỷ đồng. Trong đó, nộp thuế phần PVEP là 2.790 tỷ đồng (toàn đề án là 7.384 tỷ đồng), đạt 36% kế hoạch năm, lãi nước chủ nhà là 1.190 tỷ.

Theo kế hoạch, trong quý 2 tới đây, PVEP sẽ tập trung duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định, với thời gian hoạt động đạt 98% và phấn đấu đạt sản lượng khai thác là 0,91 triệu tấn quy dầu. Trong đó, dầu và condensate là 0,61 triệu tấn, sản lượng khí xuất là 301 triệu m3.

Cùng với đó, PVEP sẽ phấn đấu đảm bảo mục tiêu đón dòng dầu, khí đầu tiên trong năm 2024 và các năm tiếp theo tại Lô 05-1(a), Lô 09-2/09, Lô 15-1, Lô 433a và 416b, Lô B và 48/95, 52/97.

Đối với công tác tìm kiếm dự án mới và chuyển nhượng dự án, PVEP sẽ tập trung tìm kiếm các dự án ở trong nước. Trong đó, triển khai tìm kiếm ở chính các dự án PVEP đang có, các lô mở ở Việt Nam và các cơ hội nhận chuyển nhượng dự án có tiềm năng và phát hiện dầu khí mới./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAMThế giới bản tin | Vina Aspire News

Nguồn : https://nangluongvietnam.vn/pvep-dua-vao-khai-thac-7-gieng-dau-khi-moi-voi-luu-luong-cao-hon-du-kien-30483.html

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ