Santos của Úc đã chuyển sang giai đoạn tiếp theo là chứng minh tính thương mại của tài nguyên khí đá phiến Tanumbirini của mình ở lưu vực Beetaloo xa xôi của Úc.

Đối tác liên doanh của Santos, Tamboran Resources, cho biết việc kích thích đứt gãy hai giếng nằm ngang mới chỉ bắt đầu, với kết quả kiểm tra dòng chảy ban đầu dự kiến ​​vào tháng 12 năm 2021.

Cặp đôi này bắt đầu khoan giếng đầu tiên trong số hai giếng mới vào tháng 5 năm 2021, với mục đích khoan và hoàn thành các giếng, sau đó thả giàn khoan Easternwell Rig 106, và sau đó thiết lập tốc độ dòng chảy thương mại thông qua nỗ lực kích thích đứt gãy.

Cả hai giếng – Tanumbirini-2H và Tanumbirini-3H – đều gặp phải hiện tượng khí và áp suất đáng kể trong giai đoạn khoan.

Joel Riddle, giám đốc điều hành của Tamboran cho biết: “Chương trình khoan CY2021 đã được tiến hành một cách an toàn và không có sự cố, một minh chứng cho sự lãnh đạo xuất sắc và cam kết vững chắc về sức khỏe, an toàn và môi trường của đội giàn khoan”.

“Liên doanh EP 161 hiện sẽ kiểm tra năng suất của từng giếng, với khoảng 10 giai đoạn kích thích đứt gãy trên mỗi giếng trong quá trình hình thành mục tiêu của Mid-Velkerri ‘B’.”

“Chương trình khoan CY2021 trong EP 161 đã cung cấp cho Tamboran những kiến ​​thức và kiến ​​thức chính mà chúng tôi dự định đưa vào quá trình khoan của máy khoan Maverick-1H do 100% sở hữu và vận hành, nằm trong EP 136, trong CY2022.”