Royal Dutch Shell chính thức đổi tên thành Shell plc Friday sau khi Hội đồng Quản trị quyết định thay đổi vào ngày 20 tháng 12.

Shell đề xuất một quá trình đơn giản hóa vào tháng 11, sẽ loại bỏ Royal Dutch khỏi tên của nó, chuyển nơi cư trú thuế của supermajor từ Hà Lan sang Vương quốc Anh và bãi bỏ hệ thống chia sẻ kép của nó.

Shell cho biết họ đã giữ tên Hoàng gia Hà Lan trong hơn 130 năm, nhưng với những thay đổi về cơ cấu tổ chức, nó không tin rằng nó đáp ứng các điều kiện để giữ tên khi chuyển đến Vương quốc Anh.

Sự thay đổi dự kiến ​​sẽ được phản ánh tại Sở giao dịch chứng khoán London và Euronext Amsterdam vào thứ Ba, ngày 25 tháng 1, trong khi Sở giao dịch chứng khoán New York sẽ phản ánh sự thay đổi tên vào ngày 31 tháng 1.