Browsing loại

Khơi dậy khát vọng tuổi trẻ Việt Nam

Đối thủ của bạn là ai ?

“Tôi thấy nhiều người để cho cảm xúc, cả tích cực 😊 lẫn tiêu cực 😐, chi phối trong công việc và họ coi đó như thứ công cụ hữu hiệu. Tuy nhiên thông thường,…

5 Bài học từ Abraham Lincoln

1. "Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu”. --> Chuẩn bị là một quá trình quan trọng 2. “Một số điều có thể đến với…