Browsing loại

Khơi dậy khát vọng tuổi trẻ Việt Nam

Đối thủ của bạn là ai ?

“Tôi thấy nhiều người để cho cảm xúc, cả tích cực 😊 lẫn tiêu cực 😐, chi phối trong công việc và họ coi đó như thứ công cụ hữu hiệu. Tuy nhiên thông thường,…

5 Bài học từ Abraham Lincoln

1. "Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu”. --> Chuẩn bị là một quá trình quan trọng 2. “Một số điều có thể đến với…

Chúng ta đánh mất tuổi trẻ vì đâu?

Khi về già người ta hay thì thầm bên cốc trà chiều và hỏi nhau rằng tuổi trẻ của bạn trải qua như thế nào? Sẽ có người phải bần thần ngồi nhớ lại và thật…
may ao thun Kem sữa chua May o thun Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ