Browsing loại

Kỹ năng quản lý | lãnh đạo

Đã làm sếp thì phải…

1. Đã làm sếp thì phải biết nhận trách nhiệm về sự sai sót của nhân viên. Lỗi của cấp dưới thì cấp trên phải chịu trách nhiệm lớn hơn. 2. Đã làm sếp phải…
may ao thun Kem sữa chua May o thun Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ