Browsing loại

Công nghệ

Chữ ký số MobiFone – MobiCA

1/ Giới thiệu MobiCA là Hệ thống cung cấp dịch vụ ký số, xác thực điện tử và mã hoá giao dịch cho khách hàng, ký số trên USB Token và ký số qua SIM PKI cho…

Smart Factory là gì?

Thuật ngữ Smart Factory được nhắc đến nhiều trong công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay nhưng khái niệm và điều khác biệt của nó vẫn là một ẩn số.…