Browsing loại

Góc đàn ông

Phẩm chất quý ông!

1. Người đàn ông cần có tư thế của một người đàn ông, phải gọn gàng, vui vẻ, nhất định không được õng ẹo, nhu nhược. 2. Người đàn ông phải hiểu trách…