Browsing loại

Bản tin tổng hợp

Apple hoãn tính năng quét ảnh

Tính năng quét ảnh bảo vệ trẻ em được Apple lùi ngày ra mắt để hoàn thiện và tiếp nhận phản hồi, tránh gây tranh cãi khi triển khai. Tháng trước, Apple công…