Browsing loại

Tin An ninh mạng

Smart Factory là gì?

Thuật ngữ Smart Factory được nhắc đến nhiều trong công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay nhưng khái niệm và điều khác biệt của nó vẫn là một ẩn số.…