Browsing loại

Vina Aspire News

Công ty bảo mật, an ninh mạng uy tín nhất Việt Nam

Red Team & Blue Team là gì?

Red Team và Blue Team có tính chất khác nhau, và sử dụng các kỹ thuật khác nhau. Điều này sẽ cho bạn thấy rõ hơn về vai trò và mục đích của hai bên. Bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn xem kỹ năng của mình có phù hợp với miêu tả công việc An ninh mạng…

Những ai cần sử dụng kiểm thử Red team?

Nếu sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ, các bạn có thể nghĩ rằng kiểm thử Red team không phù hợp với mình. Các bạn có thể cho rằng: “Công ty mình quá nhỏ nên không thể trở thành mục tiêu được”. Nhưng trên thực tế, đây chính xác là lối suy nghĩ…

Hướng dẫn sử dụng DocuSign.

Hướng dẫn tham khảo từ Khách hàng sử dụng DocuSign. https://www.youtube.com/watch?v=YPHH-Ca9GKE   https://www.youtube.com/watch?v=vpHz1cuqaPE Khách hàng muốn dùng thử vui lòng liên hệ Vina Aspire Vina Aspire là Công ty tư…

An toàn thông tin trong Chuyển đổi số

Vì vậy, doanh nghiệp cần xây dựng một kiến trúc CNTT mục tiêu bao gồm tất cả hệ thống các sáng kiến số sẽ được phát triển trong lộ trình, thiết lập các yêu cầu về vận hành và an toàn thông tin ở nhiều cấp độ cho tất cả các hệ thống để đảm…
may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ